จำหน่ายตอตาเขียวยางพาราพันธุ์ RRIM 600 จำนวนมาก
สุพจน์พันธุ์ยาง
17 ก.ย. 2550
จำหน่ายตอตาเขียวยางพาราพันธุ์ RRIM 600 จำนวน 100,000 ตอ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ตำกว่า 1.5 - 2 เซนติเมตร  แผ่นตายางมีใบรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการถูกต้อง สนใจติดต่อ สุพจน์พันธุ์ยาง 081-7155337 , 081-2957791