ตักบาตรเทโว ไหว้พระ 9 วัดล่องเรือชมแม่น้ำ2สี 2,200บาท/ท่าน
travel spree
19 ก.ย. 2550
วันศุกร์ที่26-27ตุลาคมนี้ทราเวล สปรี ขอเชิญท่านร่วมเดินทางไหว้พระ 9 วัด กราบพระนอนสมัยสุโขทัยที่ได้ชื่อว่าพระพักตร์สวยงามที่สุด และกราบขอพรพระนั่งที่องค์ใหญ่ที่สุด  และร่วมสืบสานประเพณี “ตักบาตรเทโว” เนื่องในวัน ออกพรรษา(15 ค่ำ เดือน 11) ณ วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี  ล่องเรือตามแม่น้ำสะแกกรัง ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมริมสองฝั่งชมแม่น้ำ 2 สี แล้วผ่อนคลายก่อนเดินทางกลับด้วยการแช่เท้าในบ่อน้ำพุร้อน

            กำหนดการเดินทางไหว้พระ 9 วัด อ่างทอง- สิงห์บุรี -อุทัยธานี   (วันศุกร์ที่  26 ตุลาคม 2550)
06.00 น.      คณะพร้อมกันที่หน้าสำนักงานทราเวล สปรี เลขที่ 9/407-408 ศูนย์การค้ารามอินทรา กม.2 (ตรงข้ามสระว่ายน้ำ) รับประทาน ปาท่องโก๋ โอวัลติน / กาแฟ พร้อมรับของที่ระลึก
06.30 น.      ออกเดินทางจากกรุงเทพฯมุ่งหน้าสู่จังหวัดอ่างทองโดยรถตู้หรือรถมินิบัสปรับอากาศแสนสบาย พร้อมเติมพลังด้วยอาหารเช้า (1) ระหว่างการเดินทาง
08.00 น.      เดินทางถึงวัดป่าโมก กราบพระพุทธไสยาสน์สมัยสุโขทัยที่ได้ชื่อว่ามีพระพักตร์สวยงามที่สุดในเมืองไทย ซึ่งในพงศาวดาร กล่าวเอาไว้ว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อนที่จะยกทัพไปรบกับพระมหาอุปราชได้เสด็จมาชุมนุมพลและได้ถวายสักการะบูชาพระพุทธรูปองค์นี้
                   * วัดต้นสน กราบสักการะ “สมเด็จพระศรีเมืองทอง” พระพุทธรูปปางสมาธิ ที่เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะขนาดใหญ่ที่สุดองค์แรกและมีพุทธลักษณะที่สวยงามมากอีกองค์หนึ่ง
                  * วัดม่วง ชมความสวยงามของพระอุโบสถที่ล้อมรอบด้วยกลีบบัวที่ใหญ่ที่สุดในโลก พระระเบียงที่อยู่ภายในกลีบบัวมีรูปปั้นเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศ สัมผัสบรรยากาศที่ มีแดนเทพเจ้าไทย แดนนรก แดนสวรรค์และแดนเทพเจ้าจีนฯลฯ ชมพระวิหารแก้วที่มีความงดงามตระการตายิ่ง กราบสักการะสังขารหลวงพ่อเกษม (อดีตเจ้าอาวาส) พร้อมชมพระพุทธรูปปางสมาธิที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
                  * วัดไชโย กราบสักการะ “พระมหาพุทธพิมพ์” องค์โต ประดิษฐานอยู่ในวิหารที่มีความสูงใหญ่สง่างามแปลกตากว่าวิหารแห่งอื่นๆ
12.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวันร้านกังหันลม (2)                                                                                                          
13.30 น.      เดินทางถึงวัดอัมพวัน เพื่อกราบนมัสการหลวงพ่อจรัล “พระธรรมสิงหบุราจารย์” พระเกจิดังแห่งเมืองสิงห์บุรี
* วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นวัดที่สร้างก่อนกรุงศรีอยุธยา เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่มีพุทธลักษณะแบบสุโขทัยมีความงดงามมาก  พระกรขวายื่นไปด้านหน้าไม่งอขึ้นรับพระเศียรแบบไทยและได้ชื่อว่าเป็น “พระพุทธไสยาสน์ที่ศักดิ์สิทธิ์” ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย
* วัดพิกุลทอง กราบสักการะพระพุทธรูปนั่งปางประทานพรใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีชื่อว่า “พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุณี” หรือหลวงพ่อใหญ่ องค์พระประดับด้วยโมเสกทองคำธรรมชาติชนิด 24 เค กราบสักการะรูปหล่อหลวงพ่อแพองค์โตในวิหารหลวงพ่อแพและกราบสักการะ “พระสังกัจจาย” ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
16.05 น.      ออกเดินทางไปจังหวัดอุทัยธานี  
                   * ถึงจังหวัดอุทัยธานี แวะถ่ายรูปหน้า “วัดสังกัสรัตนคีรี” ในมุมมองที่สวยงามมองเห็นบันไดที่มีความยาวทั้งหมด 449 ขั้นขึ้นสู่ยอดเขาสะแกกรัง
18.00 น.      เข้าที่พัก “ อุทัย ริเวอร์ เลค” ที่พักแสนสบาย บรรยากาศริมแม่น้ำสะแกกรัง รับอากาศอันบริสุทธิ์ ชมนกนานาพันธุ์ ผ่อนคลายกับธรรมชาติ พร้อมรับประทานอาหารเย็น (3) พักผ่อนตามอัธยาศัย
                 
วันที่สอง  (วันเสาร์ที่ 27 กันยาน 2550)
05.30 น.     ตื่นเช้าด้วยความสดชื่นรับลมสบายยามเช้ารับฟังบทเพลงธรรมชาติ
06.30 น. เต็มอิ่มกับอาหารเช้าที่แสนอร่อย (4)
                  * เดินทางสู่  วัดสังกัสรัตนคีรี บนยอดเขาสะแกกรัง  กราบสักการะ พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอุทัยธานี ตักบาตรพระสงฆ์ พร้อมชมทัศนียภาพของเมืองอุทัยธานี แล้วเดินทางลงเขามาร่วมชมประเพณี “ตักบาตรเทโว” ประเพณีสำคัญในวันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของชาวจังหวัดอุทัยธานี โดยพระสงฆ์จำนวนกว่า 300 รูป นำโดยพระพุทธรูปปางเสด็จจากดาวดึงส์ เดินลงบันไดจากมณฑปพระพุทธบาทบนยอดเขาสะแกกรัง ลงมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชน  เป็นภาพที่มีความงดงามยิ่ง
                  * วัดท่าซุง กราบสักการะสังขารหลวงพ่อฤาษีลิงดำ “พระราชมหาวีระ ถาวาโร” ภายในพระวิหารแก้ว  หลังจากนั้นพาชมความยิ่งใหญ่อลังการโดยรอบบริเวณวัด  พร้อมชมปราสาททองที่มีสถาปัตยกรรมวิจิตรงดงามตระการตา
                  * นั่งเรือล่องไปตามแม่น้ำสะแกกรัง เพื่อไปชมแม่น้ำ 2 สี คือแม่น้ำสะแกกรังไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยา และชมเมือง 2 ฝั่ง คือจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี ขึ้นไปชมเกาะคุ้มสำเภาชมวิถีชีวิตชาวบ้าน การทำสวนผัก การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชิมทอดมัน ลูกชิ้น แหนมปลา ฝีมือชาวบ้าน ซื้อของที่ระลึกพื้นเมือง
11.30 น.      รับประทานอาหารกลางวัน (5)
                   * แช่เท้าใน “น้ำแร่” ผ่อนคลายกับการเดินทาง ที่ “บ้านน้ำพุร้อนสมอทอง”
14.30 น.      เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการเพียงท่านล่ะ  2,200  บาท อัตรานี้รวม  ค่าพาหนะเดินทางไป – กลับ พร้อมค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท      ค่าที่พัก 1 คืน   อาหาร 5 มื้อ   อาหารว่าง-เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง   ชุดสังฆทาน  3 ชุด


ท่านสามารถชำระเงินผ่านบัญชีที่ชื่อบัญชี:-
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)  
สาขา: รามอินทรา
ชื่อบัญชี: คณะบุคคลทราเวล สปรี โดย นายสุทธิเนตร ศรีชู
เลขที่บัญชี: 324-1-26798-4

* กรุณาสำรองล่วงหน้าและชำระเงินก่อนวันเดินทาง 1 สัปดาห์
  เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณาส่งแฟกซ์หลักฐานการชำระเงินมาที่ 0-2986-2288 หรือโทรแจ้งที่ 0-2986-2288, 08-6881-8158

ทราเวล สปรี
เลขที่ 9/407-408  ศูนย์การค้ารามอินทรา กม.2(ตรงข้ามสระว่ายน้ำ)  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน กรุงเทพฯ  10220

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
โทร. 0-2986-2288
คุณตั๊ก: 08-6881-8158,  คุณเอ๋: 08-1615-5500
E-mail: travelspree@hotmail.com