ท่องถิ่นวีระชน ชมสามพระนอน ขอพรพระใหญ่ 1,200บาท/ท่าน
travel spree
19 ก.ย. 2550
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคมนี้ ทราเวลสปรี ขอเชิญท่าน เที่ยวชมศิลปะในดินแดนแห่งวีระชน กราบสักการะพระนอนที่ได้ชื่อว่ามีพระพักตร์งามที่สุด มีความยาวที่สุด และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเมืองไทย แล้วเดินทางต่อไปกราบนมัสการหลวง “พ่อจรัล” (พระธรรมสิงหะบุราจารย์) พระเกจิแห่งเมืองสิงห์  ก่อนจะไปกราบขอพรพระพุทธรูปนั่งปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และแวะรับประทานอาหารที่แสนอร่อยพร้อมชมบรรยากาศของแม่น้ำป่าสักจังหวัดอยุธยา

   รายการเดินทาง อ่างทอง-สิงห์บุรี-อยุธยา

06.00 น.      คณะพร้อมกันที่หน้าสำนักงานทราเวล สปรี เลขที่ 9/407-408 ศูนย์การค้ารามอินทรา กม.2 (ตรงข้ามสระว่ายน้ำ) รับประทาน ปาท่องโก๋ โอวัลติน / กาแฟ พร้อมรับของที่ระลึก
06.30 น.      ออกเดินทางจากกรุงเทพฯโดย รถมินิบัสปรับอากาศ ที่แสนสบาย มุ่งสู่ดินแดนแห่งวีระชนคนกล้า        จังหวัดอ่างทอง หรือ เดิมคือเมือง “วิเศษชัยชาญ” เมืองหน้าด่านสำคัญแห่งกรุงศรีอยุธยา ดินแดนแห่งคนกล้า “บางระจัน” พร้อมรับประทานอาหารเช้าระหว่างการเดินทาง
08.00 น.      กราบพระพุทธไสยาสน์สมัยสุโขทัยที่ได้ชื่อว่ามีพระพักตร์สวยงามที่สุดในเมืองไทย ณ วัดป่าโมก ในพงศาวดารกล่าวเอาไว้ว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อนที่จะยกทัพไปรบกับพระมหาอุปราชได้เสด็จมาชุมนุมพลและได้ถวายสักการะบูชาพระพุทธรูปองค์นี้
                  * วัดต้นสน เป็นวัดเก่าแก่โบราณที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งมีชื่อว่า “สมเด็จพระศรีเมืองทอง” เป็นพระพุธรูปหล่อด้วยโลหะขนาดใหญ่ที่สุดองค์แรกและมีพุทธลักษณะที่สวยงามมากอีกองค์หนึ่ง
                  * วัดม่วง ความสวยงามของวัดม่วงคือ วัดที่มีพระอุโบสถล้อมรอบด้วยกลีบบัวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในมีรูปปั้นเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศ มีแดนเทพเจ้าไทย แดนนรก แดนสวรรค์และแดนเทพเจ้าจีน ซึ่งมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
                  * วัดท่าอิฐ กราบสักการะสังขาร “หลวงพ่อหอม”ที่ไม่เน่าไม่เปื่อย พร้อมกราบพระประธานในพระอุโบสถซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อเพชร”และพระประธานในวิหารที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อขาวชมความงามของ “พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง” ที่ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระพุทธรูปปางต่างๆ
                  * วัดขุนอินทประมูล กราบสักกระ “พระพุทธไสยาสน์ที่ยาวที่สุดในประเทศ” องค์พระนอนอยู่กลางแจ้งไม่มีวิหารคลุมเช่นพระนอนองค์อื่นเนื่องจากวิหารเดิมหักพังไปนานแล้ว รอบๆองค์พระมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่โดยรอบทำให้เกิดความสงบร่มเย็น เหมาะแก่การไปนมัสการเพื่อให้เกิดความสุขสงบ
11.45 น.      พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.30 น.      เดินทางถึง วัดอัมพวัน เพื่อกราบนมัสการหลวงพ่อจรัล “พระธรรมสิงหบุราจารย์” พระเกจิดังแห่งเมืองสิงห์บุรี
                   * วัดพระนอนจักรสีห์ เป็นวัดที่สร้างก่อนกรุงศรีอยุธยาภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่มีพุทธลักษณะแบบสุโขทัยมีความงดงามมากพระกรขวายื่นไปด้านหน้าไม่งอขึ้นรับพระเศียรแบบไทยและได้ชื่อว่าเป็น “พระพุทธไสยาสน์ที่ศักดิ์สิทธิ์” ที่สุดแห่งนึงในเมืองไทย นอกจากนี้ยังมีพระแก้ว พระกาฬ เป็นพระพุธรูปนั่งศิลาลงรักปิดทอง และพระนั่งขัดสมาธิเพชรอันศักดิ์สิทธิ์
                  * วัดพิกุลทอง กราบสักการะพระพุทธรูปนั่งปางประทานพรใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีชื่อว่า “พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุณี” หรือหลวงพ่อใหญ่ องค์พระประดับด้วยโมเสกทองคำธรรมชาติชนิด 24 เค กราบสักการะรูปหล่อหลวงพ่อแพองค์โตในวิหารหลวงพ่อแพและกราบสักการะ “พระสังกัจจาย” ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
                  * วัดไชโย รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าให้สร้าง หลวงพ่อโตขึ้นใหม่แทนองค์เดิมที่สมเด็จพุทธาจารย์โตเป็นผู้สร้างแต่ได้พังทลายลงในคราวที่สร้างพระอุโบสถ และทรงพระราชทานนามว่า “พระมหาพุทธพิมพ์” ประดิษฐานอยู่ในวิหารที่มีความสูงใหญ่สง่างามแปลกตากว่าวิหารแห่งอื่นๆ
17.00 น.      ออกเดินทางจากวัดไชโยไปรับประทานอาหารเย็นที่ซุ้มป่าสักพร้อมชมความสวยงามของแม่น้ำป่าสักจังหวัดอยุธยา แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ
20.30 น.       เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ    

อัตราค่าบริการเพียงท่านล่ะ   1,200   บาท
อัตรานี้รวม
 - ค่าพาหนะเดินทางไป – กลับ พร้อมค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท
 - อาหารว่างและเครื่องดื่ม
 - อาหาร 3 มื้อ
 - ชุดสังฆทาน

ท่านสามารถชำระเงินผ่านบัญชีที่ชื่อบัญชี:-
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)  
สาขา: รามอินทรา
ชื่อบัญชี: คณะบุคคลทราเวล สปรี โดย นายสุทธิเนตร ศรีชู
เลขที่บัญชี: 324-1-26798-4

* กรุณาสำรองล่วงหน้าและชำระเงินก่อนวันเดินทาง 1 สัปดาห์
  เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณาส่งแฟกซ์หลักฐานการชำระเงินมาที่ 0-2986-2288 หรือโทรแจ้งที่ 0-2986-2288, 08-6881-8158

ทราเวล สปรี
เลขที่ 9/407-408 ศูนย์การค้ารามอินทรากม.2(ตรงข้ามสระว่ายน้ำ)  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน กรุงเทพฯ  10220

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
โทร. 0-2986-2288
คุณตั๊ก: 08-6881-8158,  คุณเอ๋: 08-1615-5500
E-mail: travelspree@hotmail.com