สมเด็จอาจารย์พล สายอยุธยา
yutt

20 ก.ย. 2550
ให้เช่าสมเด็จพระอาจารย์พล พระอาจารย์เกจิ สายอยุธยา
เนื้อดีครับ