เครื่องอบผ้าลดล้างสต๊อกต่ำกว่าทุนหมดแล้วหมดเลย
poo
21 ก.ย. 2550
เครื่องอบผ้าลดล้างสต๊อกต่ำกว่าทุนหมดแล้วหมดเลย
1.  ซื้อ    1  เครื่อง ราคา 1,800-
2.  ซื้อ  16  เครื่อง ราคา 1,400-
3.  ซื้อ  56  เครื่อง ราคา 1,200-
4.  ซื้อ 104  เครื่อง ราคา 1,000-
5.  ซื้อ 120  เครื่อง ราคา  900-
6.  ซื้อ 160   เครื่อง ราคา  700-
ติดต่อ 089-0047999