คุณพอจะรู้จักใครบ้างมั๊ย?  ที่ต้องการหารายได้พิเศษ
nanny
26 ก.ย. 2550
คุณพอจะรู้จักใครบ้างมั๊ย?  ที่ต้องการหารายได้พิเศษ
งานพิเศษ / PART TIME WORK…URGENT !! (10-20 K Per Month)
คุณสมบัติ
• มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่พร้อมที่จะเรียนรู้ (สำคัญมาก)
• เวลาทำงาน Part time วันละ 2-3 ชม.   Full Time อย่างน้อยวันละ 5 ชม.
• สามารถเลือกเวลาทำงานได้ เพราะสามารถทำงานจากที่บ้านได้  และไม่รบกวนเวลาการทำงานประจำของท่าน
ลักษณะงาน
• งานทางด้านการทำสื่อโฆษณา สนับสนุนการตลาด
• สามารถเลือกประเภทของงานได้ ตามความถนัดของท่าน
• งานด้าน  Internet, ICQ, E-mail, Flyer, Poster, Pull Tab, Questionnaires, etc…
• งานด้านการใช้การสื่อสารทางเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ , มือถือ
• Voicemail, Answering machine , Internet, etc
• ไม่ใช่การเสนอสินค้าขายตามบ้าน
• ไม่ใช่ telemarketing
****************************
• หากต้องการมีรายได้เพิ่ม และ สามารถบริหารเวลาส่วนตัวได้
• กรุณารับข้อมูลระบบการทำงาน และ สมัคร ได้ที่
• http://www.2u.active.wsหรือ ส่ง ชื่อ นามสกุล  + เบอร์โทรศัพท์ (สำคัญมาก) พร้อมกับประวัติ
      ส่วนตัวไม่เกิน 10 บรรทัด เข้ามาที่  http://www.2u.active.ws
      หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น ได้ที่  0896729745
แต่....เพื่อความมั่นใจและต้องการรายละเอียดที่แน่นอน.... สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.2u.active.ws
•  จะดีที่สุด
• หมายเหตุ  เราจะติดต่อกลับเฉพาะท่านที่มีข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น
เราต้องการคนที่จริงจังเท่านั้น ... หวังว่าเป็นอย่างยิ่งคงได้ร่วมงานกันค่ะ
ถ้าคุณยังคงคิดเหมือนอย่างที่เคยคิด  คุณก็จะยังได้รับเหมือนอย่างที่เคยเป็น
http://www.2u.active.ws