อุปกรณ์ด้านประหยัดพลังงาน
ตั้ม

17 ส.ค. 2549
ตัวแทนจำหน่าย
     -  Capacitor Bank ,
     -  Variable Speed Drive ( VSD )  
     -  Uninterruptable Power Supply  ( UPS )
     -  Lighting Saving
     -  Transfoemer