เกมส์ออกใหม่ประจำสัปดาห์ 30/09/50
Jetke

30 ก.ย. 2550
เกมส์ออกใหม่ประจำสัปดาห์ 30/09/50
Company of Heroes Opposing Fronts
http://www.gamegumun2.com/ggm/index.php?area=1&p=news&newsid=197
Armed Assault Queens Gambit
http://www.gamegumun2.com/ggm/index.php?area=1&p=news&newsid=196
Enemy Territory Quake Wars
http://www.gamegumun2.com/ggm/index.php?area=1&p=news&newsid=195
CSI 4: Hard Evidence
http://www.gamegumun2.com/ggm/index.php?area=1&p=news&newsid=194
Neverwinter Nights 2: Mask of the Betrayer
http://www.gamegumun2.com/ggm/index.php?area=1&p=news&newsid=193
Neverwinter Nights 2 Forgotten Realms(ภาคหลัก)
http://www.gamegumun2.com/ggm/index.php?area=1&p=news&newsid=192
Moto GP 2007
http://www.gamegumun2.com/ggm/index.php?area=1&p=news&newsid=191
RACE 07 - The WTCC Game
http://www.gamegumun2.com/ggm/index.php?area=1&p=news&newsid=190
Hearts of Iron Anthology
http://www.gamegumun2.com/ggm/index.php?area=1&p=news&newsid=189
Undercover Operation Wintersun
http://www.gamegumun2.com/ggm/index.php?area=1&p=news&newsid=188
S.R.A.C.S
http://www.gamegumun2.com/ggm/index.php?area=1&p=news&newsid=187
The Settlers VI Rise Of An Empire
http://www.gamegumun2.com/ggm/index.php?area=1&p=news&newsid=186

DVD 70 บาท CD 35 บาท (โปรโมชั่นซื้อ DVD 5 แผ่น แถม DVD 1 แผ่น)