มีแสตมป์เก่าต้องการขายเป็นที่ระลึก
เอกภพ
19 ส.ค. 2549
มีแสตมป์เก่าขายหลายแบบทำเป็นที่ระลึกงานต่างๆเช่น มีแบบเป็นกรอบรูป
นาฬิกา ที่ทับกระดาษ ติดตู้เย็น ฯลฯแล้วแต่จะสั่งทำเอาแบบไหนก็ได้ครับ