ทาสี
ภูกิจ 0847264846
13 ต.ค. 2550
รับเหมา ยิงทราย ทำกันซึม งานไฟเบอร์(SRP) ทาสีโรงงานอุตสาหกรรม โครงการหมู่บ้าน เคลือบพื้นด้วยสี
อีพ๊อกซี่ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีwww.psprich.com