รับสมัครด่วน ครูสอนช่างแอร์  ครูสอนซ่อมคอมพิวเตอร์  พนักงานกราฟฟิค
ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
16 ต.ค. 2550
ศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น เลขที่ 155/136-137 ซอยเอกชัย 93/1 ถนนเอกชัย เขตบางบอน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ 08-1824-1332
..................................
รับสมัครงาน ตำแหน่ง ครูสอนช่างแอร์
คุณสมบัติ
- วุฒิ ปวส.  ขึ้นไป
- เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- อัตราเงินเดือน 10,000 บาท-12,000 บาท / เดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
......................................
รับสมัครงาน ตำแหน่ง ครูสอนซ่อมคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติ
- วุฒิ ปวส.  ขึ้นไป
- เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- อัตราเงินเดือน 10,000 บาท-12,000 บาท / เดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
.................................
รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานกราฟฟิค
คุณสมบัติ
- วุฒิ ปวส.  ขึ้นไป
- เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ใช้โปรแกรม PhotoShop , Corel Draw  ได้
- อัตราเงินเดือน 10,000 บาท-12,000 บาท / เดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)

สนใจติดต่อ อาจารย์ประวิทย์ สุดประเสริฐ ที่เบอร์ 08-1824-1332