รับทำรายงาน  งานวิจัยทางการตลาดทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในหาดใหญ่
แอม
16 ต.ค. 2550
รับเก็บแบบสอบถาม  ข้อมูลการวิจัยทั่วทั้งภาคใต้สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลา
หรือต้องทำงาน  รับทำรายงานด่วน  งานวิจัยทางการบริหารธุรกิจ   ปัญหาพิเศษในระดับปริญญาตรี  เป็นต้น  สนใจติดต่อสอบถาม 0873973706