จำหน่ายเครื่องปั๊มลม "SWAN"
คุณธนชาติ
24 ส.ค. 2549
บริษัท บี.ทีเอส. อินเตอร์-เทรด จำกัด มีความชำนาญในด้านการขายและบริการเครื่องปั๊มลม "SWAN" ในเมืองไทยมากกว่า 10 ปี สำหรับผู้ที่สนใจต้องการสอบถามราลยละเอียดได้ที่เบอร์ 02-673-0214-9, 01-807-0408