สมศรีไม้สวย / SomsriGarden แหล่งรวมพันธุ์ไม้คุณภาพ แห่งตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2)
เศก
20 ต.ค. 2550
สมศรีไม้สวย / SomsriGarden
แหล่งรวมไม้ประดับ ไม้จัดสวน คุณภาพดี ราคาถูก ในตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) มีพันธุ์ไม้คุณภาพดีหลากหลายชนิด เช่น สน ปาล์ม หมาก โมก พุด ยี่โถ ลีลาวดีหรือลั่นทม บอน ไม้น้ำ ไม้ใบ ไม้ดอก ไม้มงคล ไม้ผล
ติดต่อ ป้าศรี โทร 084-912-0914
email: seksakh2bts.co.th
http://somsrigarden.igetweb.com