Japan Ski lowcost !!  ราคาถูกสุด ๆๆ
คุณพิงค์กี้
24 ต.ค. 2550
Happy Ski  01  Tokyo – Tokyo 5Day / 3Night

ตื่นตากับ ภูเขาไฟฟูจิ  สัญลักษณ์อันโดดเด่นและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก***สัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานที่  ฟูจิเท็น  สกีรีสอร์ท ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับหิมะ ช้อปปิ้งจุใจ  Gotemba Premium Outlet ที่รวมสุดยอดแบรนด์ดังระดับโลกไว้บนหุบเขา  อิ่มอร่อยกับ  ราเม็ง เลิศรสที่คัดสรรมาแล้วอย่างดีที่ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง ***เลือกซื้อสินค้านานาชนิดในย่าน  “ชินจูกุ”ที่มีความเจริญเป็นอันดับหนึ่งของนครโตเกียว  นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน”ซึ่งนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว  สนุกสนานเพลิดเพลินภายในสวนสนุก “โตเกียวดิสนีย์แลนด์”  “พร้อมสะสมไมล์กับการบินไทย”

กำหนดวันเดินทาง 2-6/14-18/28 พ.ย – 2 ธ.ค / 12-16/19-23 ธ.ค  50    ราคาท่านละ  34,900.-

********************************************************

Happy Ski 02  Tokyo – Osaka 6Day / 3Night

สนุกสนานเพลิดเพลินภายในสวนสนุก “โตเกียวดิสนีย์ แลนด์” นมัสการ “เจ้าแม่กวนอิมทองคำ” ภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ซึ่งนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว  อิ่มอร่อยกับ “ราเม็ง” เลิศรสที่คัดสรรมาแล้วอย่างดีที่ “ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง ” สัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานที่ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับหิมะ  ตื่นตากับ ภูเขาไฟฟูจิ  สัญลักษณ์อันโดดเด่นและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสัมผัสความเร็วของ  รถไฟหัวกระสุน  ที่มีความเร็วถึง 240 กม./ชั่วโมง ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย ณ วัดคิโยมิสึ ท่ามกลางบรรยากาศแสนโรแมนติก ชม  ปราสาททอง  ที่อยู่ของโชกุนโยชิมิสึ จากเรื่อง  อิคคิวซัง   ช้อปปิ้ง  ชินไซบาชิ  แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้าอย่างเต็มอิ่ม   พร้อมสะสมไมล์กับการบินไทย

กำหนดวันเดินทาง 13-18/20-25 /30 พ.ย – 5 ธ.ค / 11-16/18-23 ธ.ค   50    ราคาท่านละ  38,900.-

*************************************************

Happy Ski 03  Tokyo – Osaka 7Day / 4Night

สนุกสนานเพลิดเพลินภายในสวนสนุก  โตเกียวดิสนีย์ แลนด์ นมัสการ  เจ้าแม่กวนอิมทองคำ  ภายใน  วัดอาซะกุซ่าคันนอน  ซึ่งนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว  อิ่มอร่อยกับ ราเม็ง เลิศรสที่คัดสรรมาแล้วอย่างดีที่  พิพิธภัณฑ์ราเม็ง    สัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานที่  ฟูจิเท็น  สกีรีสอร์ท ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับหิมะ  ตื่นตากับ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์อันโดดเด่นและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสัมผัสความเร็วของ  รถไฟหัวกระสุน  ที่มีความเร็วถึง 240 กม./ชั่วโมงดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย ณ วัดคิโยมิสึ ท่ามกลางบรรยากาศแสนโรแมนติก ชม  ปราสาททอง  ที่อยู่ของโชกุนโยชิมิสึ จากเรื่อง  คิวซัง  ช้อปปิ้ง  ชินไซบาชิ   แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้าอย่างเต็มอิ่ม  เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าที่   รินกุ เอ้าท์เล็ท  แบรนด์เนมชื่อดังหลากหลาย / หรือเลือกสนุกตื่นเต้นกับ   ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ   พร้อมสะสมไมล์กับการบินไทย

กำหนดวันเดินทาง -11/12-18/23-29/30 พ.ย – 6 ธ.ค / 14-20/21-27 ธ.ค  50    ราคาท่านละ  41,900.-

สอบถามรายละเอียด และขอโปรแกรมได้ที่ HAPPY WORLD SERVICE
ติดต่อ = = = > คุณพิงค์กี้ 02 7467119 Call Center 081 5503901
Webside : www.happyworldservice.com