เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สถิติ IS SPSS , Thesis SAS EVIEW LISREL ANOVA ANCOVA งานภาคสนาม และงานวิจัยทุกประเภท
sun 0863753090
27 ต.ค. 2550
เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สถิติ IS SPSS , Thesis SAS EVIEW LISREL ANOVA ANCOVA งานภาคสนาม และงานวิจัยทุกประเภท

เชิญมาปรึกษากับเราทีมงานคุณภาพ ป.โท ด้านสิถิติ- การวิจัย ที่คุณและใครไม่เคยผิดหวัง

จากประสบการณ์กว่า 100 ชิ้นงาน

เป็นเครื่องยืนยันว่าเราทำได้ในระดับมืออาชีพ

spss_sun@yahoo.com
spss_sun@hotmail.com

0863753090 Sun คะ

ราคาเริ่มต้นที่ 2000 บาท

***มีหนังสือสัญญาจ้าง ไม่หนี ไม่ทิ้งงาน ไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้า ทุกกรณี***