ภูเก็ต พีพี  city tour
guide
30 ต.ค. 2550
ภูเก็ต หมู่เกาะพีพี  2 คืน 3 วัน  3,990 บาท อุกรณ์ดำน้ำ  อาหารบนเกาะพร้อมเครื่องดื่มบนเรือ  รถรับส่งสนามบินพร้อม  ส่วนตัวหรือหมู่คณะสนใจติดต่อได้ที่
0894752628 ,0819702628  หรือ p-guide@hotmail.com