รับซื้อรถอุบัติเหตุ ซากรถยนต์ ต้องมีเล่มทะเบียนพร้อมโอน ทั่วประเทศ
อานุภาพ
31 ต.ค. 2550
รับซื้อซากรถยนต์ ตั้งแต่ปี 1993 ต้องมีเล่มทะเบียนพร้อมโอน อาทิ เช่น ซากรถยนต์ที่เสียหายจากอุบัติเหตุ รับซื้อซากรถยนต์ พร้อมเล่มทะเบียนถึงที่ทั่วประเทศไทย โดยจ่ายเป็นเงินสดตามราคาตกลง (ควรเป็นรถยนต์ยี่ห้อที่นิยมใช้ในตลาด)
- ต้องการขายซากรถยนต์ โทร. แจ้งยี่ห้อ รุ่น ปี ค.ศ. ราคาเสนอขาย สภาพรถยนต์

สนใจติดต่อ คุณอานุภาพ โทร. 08-1616-1838
http://www.credit.is.in.th