รถรับจ้าง รถบรรทุก ขนส่งสินค้า ราคาพิเศษ (เป็นรถบรรทุกเที่ยวเปล่า จากกรุงเทพฯไปยังเชียงใหม่)
อิสริยา
31 ต.ค. 2550
บริการ รถรับจ้าง รถบรรทุก สี่ล้อ หกล้อ สิบล้อ ขนส่งสินค้า ราคาพิเศษ เนื่องจากเป็นรถบรรทุกเที่ยวเปล่า จากกรุงเทพฯ/นครปฐม/ชลบุรี ไปยังจังหวัดเชียงใหม่
- ค่าบริการ แบบชั่งน้ำหนักสินค้า
- ค่าบริการ แบบเหมาจ่าย

ปัจจุบันมีรถบรรทุกเที่ยวเปล่ากลับเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 30 คัน

สนใจติดต่อ คุณอิสริยา โทร. 08-4166-5018