ล่องแก่งน้ำตกทีลอซู-(เปิดจองวัน7-10รัฐธรรมนูญ /ปีหม่) อ.ปาย-ทุ่งดอกบัวตอง-แม่ฮ่องสอน-ปางอุ๋ง-ภูชี้ฟ้า-ดอยตุง
เสียงซึงทัวร์
1 พ.ย. 2550
เสียงซึงรีสอร์ท บ้านสวนริมแม่น้ำ

ทริปล่องแก่งน้ำตกทีลอซู 4 วัน 3 คืน

โปรแกรมประจำเดือน พฤศจิกายน- พฤษภาคม
เหมากรุ๊ป7-9 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
7 ท่านๆ ละ 3,900 บาท
8 ท่านๆ ละ 3,600 บาท
9 ท่านๆ ละ 3,500 บาท
10 ท่านๆ ละ 3,400 บาท

กรณีกรุ๊ป แจม 2 ท่านขึ้นไป รถออกเดินทางทุกวันศุกร์ ของทุกเดือน
ในราคา 3500-3600 บาท/ท่าน **วันที่ 22-25 พย.ขาดสมาชิก2-5 ท่าน**
เดินทางโดยรถตู้-กรุงเทพฯ-อุ้มผาง

***ราคาช่วงวันรัฐธรรมนูญ 7-10 ธค.50,ปีใหม่ วันที่ 28-31 ธค,29-1 มค.51**
ราคาเหมากรุ๊ป 10 ท่านๆ ละ 3600 บาท
กรณีแจม 4-5 ท่านๆ 3700 บาท
----ทางรีสอร์ทรองรับ 70 ท่านเท่านั้น------------


วันแรก ออกเดินทาง 20.00น.ปั้มน้ำมัน ปตท.สนามเป้า

วันที่สอง ล่องแก่ง 3 ชม. ชมน้ำตกทีลอจ่อ แช่น้ำพุร้อน ถึงผาเลือด นั่งรถสองแถวเข้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า กางเต้นท์นอนที่น้ำตกทีลอซู

วันที่สาม เที่ยวน้ำตกทีลอซู -นั่งรถเข้าที่พัก-เล่นน้ำที่พักเสียงซึงรีสอร์ท
ระหว่างทางแวะ ถ้ำตะโค๊ะบิ ไร่ส้ม

วันที่สี่ ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยหัวหมด -น้ำตกพาเจริญ
ช้อปปิ้งตลาดริมเมย-ตลาดดอยมูเซอแคบหมู-ไส้ฮั่ว แวะร้านโมจิ จ.นครสวรร์
22.00 น ถึงกรุงเทพฯ


ดูรายละเอียดที่
http://www.siangzueng.com/program02.html

สนใจติดต่อคุณภาวาณี(คุณแจ๋ม)
โทร.02-917-0562,081-267-8361
http://www.siangzueng.com

สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางมาเองที่ อ.อุ้มผาง
รับที่ 2 ท่านขึ้นไปเดินทางได้ทุกวันศุกร์-เสาร์ ของทุกเดือน ในราคา
ท่านละ 2000 บาท

ติดต่อคุณภาวาณี ลำใน
โทร.02-917-0562, 081-267-8361
http://www.siangzueng.com

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2 เจาะลึก อ.ปาย-ถ้ำน้ำลอด-ห้วยน้ำดัง-โป่งเดือดป่าแป๋ -น้ำตกหมอกฟ้า-น้ำตกหมอแปง -เชียงใหม่
โปรแกรม 3 วัน 4 คืน

เปิดจอง วันที่ 8-13 พ.ย.,15-19 พ.ย., 22-26 พ.ย.,29-3 ธ.ค. /6-10 ธ.ค.,20-24ธ.ค., 28-1ม.ค. /10-14ม.ค., 17-21ม.ค.,24-27ม.ค. (เหมากรุ๊ป 8-9 ท่านกำหนดวันเดินทางได้ทุกวัน)

วันแรก 19.30น. ออกเดินทางกรุงเทพฯ-อ.ปาย
วันที่2. ชมน้ำตกหมอกฟ้า-ชมโป่งเดือด-อ.ปาย-ชมศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนานชมบ้านดิน ชิมชาดี-น้ำตกหมอแปงชมทิวทัศนของโตรกผาสูงชัน360 องศา ชมตลาดเย็นของเมืองปายพร้อมยามค่ำคืน
วันที่3. ล่องแพถ้ำน้ำลอด-กองแลนปายแคนย่อน
ชมวิวเมืองปาย
วันที่4. ห้วยน้ำดังชมทะเลหมอกย-ร้านของฝากมนัสนัน- ถนนคนเดิน-เชียงใหม่
ถึงกรุงเทพฯ 22.00น.
เดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง
ค่าใช้จ่ายต่อท่าน 5,500 บาท/ กรณีเหมากรุ๊ป 8-9 ท่านเดินทางได้ทุกวัน


ดูรายละเอียดที่ http://www.siangzueng.com/pai01.html
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.เสียงซีงทัวร์ จัดทริป

วัดร่องขุ่น- ดอยตุง –ตลาดแม่สาย-ภูชี้ฟ้า- ดอยแม่สลอง - ดอยอ่างขาง-เชียงใหม่
สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์-ไนบาซ่า/ถนนคนเดิน โปรแกรม 3 วัน 4 คืน

กำหนดวันเดินทาง วันที่15-19 พ.ย.22-26 พ.ย.,/6-10 ธ.ค.,20-24ธ.ค., 28-1ม.ค./10-14ม.ค.,17-21ม.ค.,24-27ม.ค. (เหมากรุ๊ป 8-9 ท่านเดินทางได้ทุกวัน)

----***วันที่20-24 ธค. ขาดสมาชิก 2-4 ท่านด่วน***-----
วันแรก
19.30น. เจอกันที่ สนามเป้าช่อง 5 ปั้นน้ำมัน ปตท. โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP. D4D มุ่งสู่ กรุงเทพฯ -.เชียงราย พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ(กรณีเหมากรุ๊ปกำหนดจุดรับได้)

วันที่สอง
07.00น. ชมพุทธศิลป์ที่วัดร่องขุ่น วัดที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม สร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ บริการอาหารเช้า ที่ร้านเกาเหลาเลือดหมูเจ้าอร่อยหอนาฬิกา (มื้อที่ 1)
09.00น. เที่ยวชมดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นสวนไม้ประดับที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
10.00น. ชมพระตำหนักดอยตุง ศิลปะล้านนาและสวิสเซอร์แลนด์ และชมหอพระราชประวัติของของสมเด็จย่า
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ดอยตุง (มื้อที่ 2)
13.00น. เที่ยวตลาดแม่สายช้อปปิ้งตลาดสินค้าไทย-พม่า
14.00น. พร้อมกันเดินทางมุ่งสู่เขาภูชี้ฟ้า
17.00น. เข้าพักที่บ้านพักภูชี้ฟ้า (ห้องละ 2 -4 ท่าน ทีวี น้ำอุ่น พัดลม) ชมความงามบนยอดภูชี้ฟ้า
18.00น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 3) ... พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
05.00น. ขึ้นยอดภูชี้ฟ้าชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงามที่สุดลอยอยู่เหนือลำน้ำโขง(เตรียมไฟฉายด้วยนะ)
07.00น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 4) แวะที่ดอยผาหม่น ชมดอกไม้ดอกทิวลิป(เดือนธันวาคม)
08.00 น. มุ่งหน้าสู่ดอยแม่สลอง แวะชมและชิมชาอู่หลงที่ไร่ชา 101
12.00 น. ระหว่างทางเข้าสู่ดอยแม่สลอง เที่ยวไร่ชา ชมสาธิตการชิมชาอู่หลง จะพบกับดอกซากุระ หรือนางพญาเสือ
โคร่งบานสะพรั่ง บริการอาหารกลางวันที่ภัทตราคารอาหารจีนยูนาน (มื้อที่ 5) ท่ามกลางวิวไร่ชา สวนดอกไม้
13.30น. เคารพสุสานนายพลต้วน ผู้ริเริ่มพัฒนาดอยแม่สลอง ซึ่งสามารถชมทิวทัศน์ได้งดงามแวะซื้อสินค้าผลไม้แห้ง
เกาลัด ชาฯลฯจากเมืองจีน
14.30น. เดินทางสู่ ท่าตอน แวะไร่สวนส้มธนาธร และซื้อส้มสายพันธุ์ดีฝากทางบ้าน ระหว่างทาง ชมทัศนียภาพอัน
งดงาม คดเคี้ยว ของแม่น้ำกกที่ วัดท่าตอน ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา
17.00น. เข้าพักที่บ้านอ่ายไชปราการรีสอร์ท (ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี +น้ำอุ่น) บรรยากาศสบายๆ
19.00น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สี่
07.00น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ (มื้อที่ 7) เสร็จแล้วพร้อมกัน เดินทางสู่ ดอยอ่างขางพร้อมกับเก็บสัมภาระขึ้นรถตู้ไว้ก่อน
09.00น. เปลี่ยนรถท้องถิ่นขึ้นดอยอ่างขาง ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างบนดอยอ่างขาง ได้แก่ จุดชมวิวกิ่วลม จากนั้นเที่ยว
ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ตกแต่งอย่างงดงาม ได้แก่ สวน80 สวนกุหลาบอังกฤษสวนบอนไซ แปลงพืชผักเมืองหนาว สวนไม้ดอกไม้ประดับ
12.00น. บริการกลางวันที่ ร้านอาหาร ใน อ. เชียงดาว (มื้อที่ 8)
14.00น. สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์ ชมพันธุ์ไม้ดอก พืชเมืองร้อน สวนกล้วยไม้ภายในสวนเรือนกระจก กันตามสบาย สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ ตัวเมืองเชียงใหม่ แวะซื้อของฝากจากตัวเมืองเชียงใหม่
18:00น. รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย หลังอาหารให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝาก จากไนท์บาซ่า /ถนนคนเดิน ในเชียงใหม่กันตามสบาย
20.00น.. พร้อมกันเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

วันที่ห้า เชียงใหม่-กรุงเทพฯ
04.30น ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
ราคาท่าน 5,500 บาท/ท่าน (กรณีเหมากรุ๊ป 8-9 ท่าน)เด็กต่ำกว่า 12 ปี 4,200 บาท
ราคานี้รวม
ไกด์ตลอดโปรแกรม+ รถตู้ + ค่าที่พัก 2 คืน+ ค่าอาหาร 8 มื้อ + น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง +ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ + รถท้องถิ่น + ค่าประกันอุบัติเหตุ


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ทริป ออบหลวง+กระเหรี่ยงคอยาว+ทุุ่งดอกบัวตอง+ปางอุ๋ง+ภูโคลน+ถ้ำน้ำลอด+อ.ปาย

ที่15-19 พ.ย.22-26 พ.ย.,/6-10 ธ.ค.,20-24ธ.ค., 28-1ม.ค./10-14ม.ค.,17-21ม.ค.,24-27ม.ค.
(เหมากรุ๊ป 8-9 ท่านเดินทางได้ทุกวัน)

----***วันที่22-26 พย. ขาดสมาชิก 4--5 ท่านด่วน***-----

วันแรก

19.00 น. เจอกันที่ สนามเป้าช่อง 5 ปั้มน้ำมัน ปตท. ( กรณีเหมากรุ๊ป สามารถกำหนดจุดนัดได้) มุ่งสู่กรุงเทพฯ- อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

วันที่สอง
พระธาตุจอมทอง-ออบหลวง-พระธาตุสี่จอม-ถ้ำแก้วโกมล-ทุ่งบัวตองที่ดอยอูคอ
06.00 น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่1) ชมออบหลวง, ชม แกรนด์แคนย่อนเมืองไทย , แวะแม่สะเรียงชมสวนสนสามใบ ที่สวนสนบ่อแก้ว, ชมวัดจองสูง วัดศรีบุญเรือง (วัดคู่บ้านคู่เมืองชาวแม่สะเรียง)
12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ที่ร้านอาหาร (มื้อที่2)มุ่งสู่แม่ฮ่องสอน แวะชมความงามของหินงอก- หินย้อยชมความอัศจรรย์ ของ์ผลึกแคลไซด์สีขาวคล้ายน้ำแข็งที่ถ้ำแก้วโกมล , มุ่งสู่ดอยแม่อูคอชมความงามทุ่งดอกบัวตองพร้อมชมความงามอาทิตย์ลับฟ้ายามเย็น
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่3) ที่ร้านอาหาร พร้อมเข้าที่พัก สักสวยรีสอร์ท
(นอนห้องละ 2 ท่าน น้ำอุ่น+ทีวี+แอร์)

วันที่สาม
ปางอุ๋ง-ภูโคลน-วัดหัวเวียง-วัดจองคำ-บ้านกระเหรี่ยงคอยาว-ถ้ำน้ำลอด-อ.ปาย
05.30น. เราจะพาท่านเดินทางมุ่งสู่ บ้านรวมไทย ชมบรรยากาศยามเช้ารอบๆทะเลสาบ ที่นี่เสมือนคือ Switzerland เมืองไทยชมพันธ์ไม้นานาชนิด ภายในโครงการพระราชดำริ ปางตอง2 หรือ ปางอุ๋งบริการอาหารเช้า ที่ร้านอาหารปางอุ๋ง (มื้อที่4) มุ่งสู่ ภูโคลน (Unseen) ชมแหล่งโคลนบริสุทธิ์ ให้ท่านพอกโคลนตาม สบายมนัสการพระเจ้าพาลาละแบ่ง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ของชาวแม่ฮ่องสอน ที่วัดหัวเวียง, มนัสการพระนอนที่วัดพระนอน
12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ที่ร้านอาหาร(มื้อที่5)
เราจะพาท่านไปชมวัด ศิลปะพม่า-ไทยใหญ่ที่ วัดจองคำ วัดจองกลาง จากนั้นมุ่งสู่ อ.ปางมะผ้า ชมความพิศวงของ ถ้ำน้ำลอด ถ้ำตุ๊กตา ล่องแพไม้ไผ่สู่ถ้ำผีแมน (Unseen) จากนั้นมุ่งสู่ อ.ปาย
18.00 น. พร้อมเข้าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ในบรรยากาศ เหนือๆที่หายากในค่ำคืนนี้ พร้อมบริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6)


วันที่สี่
ห้วยน้ำดัง –โป่งเดือดป่าแป- เวียงกุมกาม-
นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอกยามเช้าบริการอาหารเช้า( มื้อที่7
12.00น. บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่8) อ.แม่ริม
14.00น. สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์ ชมพันธุ์ไม้ดอก พืชเมืองร้อน สวนกล้วยไม้ภายในสวนเรือนกระจก กันตามสบาย สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ ตัวเมืองเชียงใหม่ แวะซื้อของฝากจากตัวเมืองเชียงใหม่
18:00น. รับประทาน