ก๊อกน้ำ  สารพัด  ถูกดี
จงจ์ฉัจญ์
1 พ.ย. 2550
ก๊อกน้ำ  สารพัด  ถูกดี โลกนี้ก็มี  แต่คุณตะหากไม่เคยรู้
ก๊อกน้ำ ระบบหมุนธรรมดา และระบบเซรามิควาลว์  ราคาเริ่มต้นตั้งแต่   60  บาท  คุณภาพรับประกันได้ เพราะได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
สมอ. 2067/2544   เราขายแต่ของคุณภาพดีมาเป็น 10 ปีแล้ว  ไม่พอใจคืน....... ok นะ
ชื่อเสียงสำคัญ    สำหรับเรา  
ราคาสำคัญ         สำหรับคุณ

หารูปดูได้ที่ http://www.191sale.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=10&thispage=1
หรือต้องการดูสินค้าอื่น ๆ ราคาจิ๊กโก๋ได้ที่  
http://www.191sale.com

ฝ่ายขาย    จงจ์ฉัจญ์    086-310-2919   e-mail  babyjack2499@hotmail.com