อบรมการทำเทียน ธูปหอมและกำยาน
A Chance Learning
9 มี.ค. 2549
อบรมการทำเทียนหอมและกำยาน
สถาบันเอชานซ์ (A Chance Learning) จัดอบรมการทำเทียนหอมและกำยาน 2 หลักสูตร คือ

หลักสูตรที่ 1 การทำเทียนสมุนไพรและธูปหอม เรียนวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2549 เวลา 9.00 - 16.00 น. ประกอบด้วย เทียนหอมสมุนไพร  เทียนดอกบัวอโรมา  ธูปหอม  และกำยาน เรียนรู้วัสดุอุปกรณ์ในการทำเทียนและธูป เทคนิคการแต่งสีและกลิ่น  แนะนำแหล่งซื้อวัสดุอุปกรณ์  ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

หลักสูตรที่ 2 การทำเทียนเรืองแสงและกำยานดอกไม้  เรียนวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2549 เวลา 9.00 - 16.00 น. เรียนการใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการทำเทียนเรืองแสงและกำยานสี เทคนิคการตกแต่ง แนะนำแหล่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ พร้อมทั้งปฏิบัติการทำเทียนเรืองแสง 2 แบบ และกำยานรูปดอกไม้

สอบถามรายละเอียดที่โทร. 0-29334597-8 หรือ www.achance.co.th