ให้บริการ Hosting รับวาง Server [ colocation ] VPS
ิbioice
9 พ.ย. 2550
พื้นที่ 50m  เดือนละ 300 บาท
Vps   [ server แบ่งเช่า มี IP เป็นของตัวเอง ] เริ่มต้นเดือนละ 1000 บาท
วางserver เริ่มต้น เดือนละ 2000
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.bioice.com
Tel 0891536090