ผมมีพระครูรุ่งปี2484วัดท่ากระบือ0816225517
น้องแสบ
9 พ.ย. 2550
ผมมีพระครูรุ่งปี2484วัดท่ากระบือ0816225517