โมเดิร์นคูล ผู้จำหน่าย เครื่องลดความชื้น , เครื่องดูดความชื้น , เครื่องกำจัดความชื้น, เครื่องควบคุมความชื้น แบบCompressor และ Desiccant
โมเดิร์นคูล
15 พ.ย. 2550
โมเดิร์นคูล ผู้จำหน่าย เครื่องลดความชื้น , เครื่องดูดความชื้น , เครื่องกำจัดความชื้น, เครื่องควบคุมความชื้น แบบCompressor และ Desiccant
•  เครื่องดูดความชื้น ชนิด Compressor มีขนาดตั้งแต่ 36-350 ลิตร/วัน  แบบ Portable เคลื่อนย้ายสะดวก เสียบปลั๊กใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้ง
•  เครื่องดูดความชื้น ชนิด ADSORPTION DEHUMIDIFIER หรือ DESICCANT ROTOR โดยลดความชื้นแบบการดูดซับ โดยสารดูดความชื้นซิลิก้าเจล สามารถลดความชื้นได้แม้ในอุณหภูมิที่ต่ำมาก สามารถลดความชื้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง( มาตรฐานอเมริกา)
•  กลุ่มลูกค้าโมเดิร์นคูล : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ , การประปานครหลวง , สถาบันพระจอมเกล้าลาดกระบัง  , สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ , บริษัท เบียร์ไทย 1991 จำกัด ,  ไทยแอร์ เอเชีย ,  บริษัทโตชิบา คอนซูเมอร์โปรดักส์ จำกัด , มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , การไฟฟ้านครหลวง  , บริษัทหลักทรัพย์นครหลวงไทย
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2591-1500 หรือ www.modernkool.com
12/8-11 ชั้น 4 อาคารเอวี ถ.เทศบาลสงเคราะห์  ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900