(ย่านบางนา-บางพลี มีสอนโยคะใกล้บ้าน) สอนโยคะ เน้นการลดความเครียด สร้างเสริมบุคลิกภาพ ตั้งแต่ผู้ที่ไม่เคยฝึกมาก่อน หรือมีรูปร่างที่อ้วน สูงอายุ ไม่แข็งแรง ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยองค์รวม ให้ดีขึ้นจากโยคะอย่างแท้จริง
natra
17 พ.ย. 2550
เรียนและเข้าใจถึงโยคะ ในแนวลึก กับ นตราโยคะ
โดยการสอนที่ละเอียดและเน้นคุณภาพ  ไม่เน้นปริมาณ
คุณจะรับและสัมผัส กับการพัฒนาแบบองค์รวมที่ดีของชีวิตคุณเอง ได้ด้วย โยคะ
สอนโยคะ เน้นการลดความเครียด สร้างเสริมบุคลิกภาพ ตั้งแต่ผู้ที่ไม่เคยฝึกมาก่อน หรือมีรูปร่างที่อ้วน สูงอายุ
ไม่แข็งแรง ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยองค์รวม ให้ดีขึ้นจากโยคะอย่างแท้จริง
สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสัมผัส ว่า อะไรคือโยคะ และทำไม? ผู้คนจึงให้ความสำคัญกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ตั้งแต่ก่อนพุทธกาลจวบจนปัจจุบัน เราเน้นการสอนที่เอาใจใส่ผู้เรียนอย่างละเอียด  ค่อยเป็นค่อยไป จากจุดเริ่มต้น เรียนได้ทุกเพศทุกวัย ตลอดจนผู้ที่มีรูปร่างอ้วน และไม่เคยฝึกมาก่อน จะได้รับประโยชน์จากการเรียน ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนคล่องขึ้น เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อได้รับการยืดเหยียดในอิริยาบถที่ไม่เคยใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดการกระตุ้นและนวดต่อมต่างๆในร่างกายได้ด้วยตนเอง  สร้างเสริมพลังแห่งสมาธิ ทำให้จิตและกายผสานกันอย่างกลมกลืน ส่งผลให้มีพลังแห่งชีวิตที่เกิดจากภายในตนเอง รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างอัศจรรย์

หลักสูตรการสอน : ( สามารถที่จะเลือกเรียนได้ ทั้ง คอร์สระยะสั้น และ คอร์สระยะยาว )

1. โยคะขั้นอ่อนโยน  Gentle Yoga-  เหมาะสำหรับผู้ที่มีร่างกายไม่แข็งแรง สูงอายุ ไม่เคยออกกำลังกาย มี ความรู้เกี่ยวกับโยคะและ มนุษย์ จะได้รับประโยชน์  อย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้อง ในทางกายภาพและบำบัดจิตใจพัฒนาชีวิตให้มั่นคง
2.   โยคะขั้นเบื้องต้น  Starting Yoga -  ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนให้เข้าใจถึงการฝึกโยคะอย่างถูกต้อง เริ่มจากระดับพื้นฐาน ตั้งแต่ การหายใจเบื้องต้น ท่าอาสนะเบื้องต้น 20 ท่า  การฝึกจิตให้ผ่อนคลาย ในการบำบัดและ พัฒนาชีวิต ในระดับพื้นฐานที่จะสามารถ ไปปฏิบัติต่อได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังเข้าใจทฤษฎีเกี่ยวกับโยคะ
3.  โยคะขั้นกลาง       Hatha Yoga -  การฝึกปราณายามะ  ท่าอาสนะขั้นกลาง 30 ท่า ผสมผสานท่าอาสนะและการหายใจอย่าง กลมกลืน การฝึกสมาธิให้แน่วแน่ขึ้น ซึ่งจะเห็นผลได้จากที่ร่างกายจะแข็งแกร่ง กระชับขึ้น อีกทั้งบุคลิกภาพ ตลอดจนสุขภาพกาย สุขภาพจิต จะได้รับการพัฒนาไปอย่างเด่นชัด
4.  โยคะหะถะเคลื่อนไหว  Flowing Hatha  -  ผู้ฝึกจะสามารถ เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายที่แข็งแกร่งขึ้นมาก และควบคุม จิตและสมาธิ ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีก จากการฝึกท่าอาสนะต่างๆที่มีจัวหวะการเคลื่อนไหว ไปพร้อมๆกับการตั้งสติ กำหนดลมหายใจอย่างเป็นลำดับขั้นตอน  ทำให้มีการพัฒนาชีวิตที่ได้ผลมากมาย ส่งผลต่อเนื่องไปในชีวิตประจำวัน เพิ่มความสุขุม ลึกซึ้ง รู้จักการดับความเครียด และอื่นๆ ที่ตามมาอย่างสร้างสรรค์

อัตราค่าเรียน :  
คอร์สแบบระยะสั้น -   สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลามาเรียนบ่อยๆ  หรือ อยู่ไกล เช่น ต่างจังหวัด ก็สามารถเรียนได้ โดยใช้เวลาเรียน หลักสูตรละ หนึ่งวัน หรือ สองวัน เท่านั้น แต่เนื้อหา ครบถ้วนตามแต่ละหลักสูตร สามารถที่จะไปฝึกต่อเองได้อย่างละเอียดและ ถูกต้อง  
*** สมัครเรียนโยคะทุกขั้น    จะได้รับ โยคะแมท   1   ฟรี  ***
โยคะขั้นอ่อนโยน Gentle Yoga         : 1,500.-  ( 9.00-15.00) หนึ่งวัน
โยคะขั้นเบื้องต้น  Starting Yoga        : 1,500.-  ( 9.00-15.00) หนึ่งวัน
โยคะขั้นกลาง  Hatha Yoga                : 2,300.-  ( 9.00-15.00) และ ( 9.00-12.00)วันครึ่ง
โยคะหะถะเคลื่อนไหว Flowing Hatha :2,500.-  ( 9.00-15.00) และ ( 9.00-15.00) สองวัน

คอร์สแบบระยะยาว – เรียนตามจำนวนครั้งที่ระบุในแต่ละขั้น ให้ครบคอร์ส  ( ภายในระยะเวลาที่ กำหนดไว้ คือ ขั้นละสอง-สามเดือน ตามแต่ขั้นที่เลือกเรียน )  
*** สมัครเรียนโยคะทุกขั้น    จะได้รับ โยคะแมท   1   ฟรี  ***  
1. โยคะขั้นอ่อนโยน Gentle Yoga      2,500.- (10 ครั้งๆละ 1 ชม.)  ในเวลาสองเดือน
2. โยคะขั้นเบื้องต้น  Starting Yoga     2,500.- (10 ครั้งๆละ 1 ชม.)  ในเวลาสองเดือน
3.  โยคะขั้นกลาง  Hatha Yoga          4,000.- (15 ครั้งๆละ 1 ชม.)  ในเวลาสามเดือน
4.  โยคะหะถะแบบเคลื่อนไหว Flowing Hatha
                                                4,500.- (10 ครั้งๆละ 1 ชม.)  ในเวลาสองเดือน
สถานที่เรียน  บางนา กม.13  ที่บ้าน  ม.โนเบิลปาร์ค ครูนตรา :  081-695-8349