รถเช่าทดแทนระหว่างซ่อม ราคาเริ่มต้นที่ 400 บาท/วัน
wecarrent
19 พ.ย. 2550
เรา... วีคาร์เร้นท์

เมื่อซ่อม...เรา ทดแทน... เรา วีคาร์เร้นท์
“ ... 80 % ของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,500 ราย ผู้ซึ่งนำรถยนต์ส่วนตัวเข้าซ่อม มากกว่า 1 วัน ... มีความเดือดร้อน ขาดรถยนต์ใช้ต่อเนื่องสำหรับวิถีชีวิตส่วนตัวและวิธีธุรกิจ ... และกลุ่มนี้มีความต้องการรถยนต์ใช้ชั่วคราว ที่ขับโดยตนเอง ... แต่มิใช่รถเช่าทั่วไป ! ... ”
“ ... 65 % ของเจ้าของกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ ... เห็นด้วยหากมี “ รถยนต์เช่าเพื่อทดแทน ” เป็นการเฉพาะสำหรับลูกค้าที่นำรถส่วนตัว มาซ่อม ”
.......70 % ของผู้นำรถส่วนตัวเข้าซ่อม ... คาดว่าจะใช้บริการ “ เช่ารถเช่าทดแทน ” ระหว่างรถส่วนตัวเข้าซ่อม หาก ... มีค่าเช่าไม่เกินเฉลี่ยที่ 400 บาท / วัน และมีการบริการแตกต่างจาก “ รถเช่าของบริษัท ” ทั่วไป ”


รายละเอียดเพิ่มเติม....www.wecarrent.com  /  02-950-5691-2 /  086-326-7375