เรียนนวดไทย เป็นเร็ว มีประสิทธิภาพ ใบประกาศกระทรวงรับรอง จบแล้ว หางานง่าย
อ.จิรัชญา
19 พ.ย. 2550
สมาคมแพทย์แผนไทย สาขาบางกอกใหญ่
                  เราเป็นศูนย์ฝึกที่มีคุณภาพ  และได้มาตรฐานในการฝึกอบรม   หลักสูตรที่เปิดอบรม เป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองกับกองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุขแล้ว  ผู้เรียนสามารถมั่นใจได้ในความรู้ทั้งทาง ด้านทฤษฎี และปฎิบัติ   ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญโดยตรง  และพร้อมที่จะให้คำแนะนำ ทั้งด้านความรู้ และเทคนิค ต่างๆ  ในศาสตร์การนวดกับผู้เรียน ให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้นวด และผู้รับบริการ  เราสอนด้วยหัวใจของความเป็นครู  อบรมให้จนผู้เข้าอบรมสามารถปฎิบัติได้จริง และมีประสิทธิภาพ รับรองผลการอบรม

หลักสูตรที่เปิดอบรม
1.นวดแผนไทย 60 ชั่วโมง                    
รายละเอียดการสอน:  
-ทฤษฎีโครงสร้างร่างกาย , ทฤษฎีเส้นประธานสิบ, ประวัติและ
 ความรู้ทั่วไปของศาสตร์นวดไทย
-การเตรียมความพร้อมก่อนนวด, การซักประวัติ และตรวจทางหัตถเวช
-ประโยชน์  ข้อห้าม ข้อควร  ระวังในการนวดไทย
-จริยธรรมและมารยาท, การพัฒนาบุคลิกภาพเชิงบวก,
 เทคนิคการให้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจกับลูกค้า
-ท่าการนวดพื้นฐานต่างๆ , ฝึกปฎิบัติ และเก็บประสบการณ์

2.นวดแผนไทย 150 ชั่วโมง
รายละเอียดการสอน:  
-ทฤษฎีโครงสร้างร่างกาย , ทฤษฎีเส้นประธานสิบ, ประวัติและ
 ความรู้ทั่วไปของศาสตร์นวดไทย,นวดประคบ , นวดฝ่าเท้า
-การเตรียมความพร้อมก่อนนวด, การซักประวัติ และตรวจทางหัตถเวช
-ประโยชน์  ข้อห้าม ข้อควรระวังในการนวดไทย
-จริยธรรมและมารยาท, การพัฒนาบุคลิกภาพเชิงบวก,
 เทคนิคการให้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจกับลูกค้า
-ท่าการนวดพื้นฐานต่างๆ ,  ฝึกปฎิบัติ และเก็บระสบการณ์
-เตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

3.นวดแผนไทย 150 ชั่วโมง+บำบัดอาการกดจุดสัญญาณ ตามวิธีหัตถเวชกรรม
รายละเอียดการสอน:  
-ทฤษฎีโครงสร้างร่างกาย , ทฤษฎีเส้นประธานสิบ, ประวัติและ
 ความรู้ทั่วไปของศาสตร์นวดไทย,นวดประคบ , นวดฝ่าเท้า
-การเตรียมความพร้อมก่อนนวด, การซักประวัติ และตรวจทางหัตถเวช
-ประโยชน์  ข้อห้าม ข้อควรระวังในการนวดไทย
-จริยธรรมและมารยาท, การพัฒนาบุคลิกภาพเชิงบวก,
 เทคนิคการให้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจกับลูกค้า
-ท่าการนวดพื้นฐานต่างๆ , กดจุดสัญญาณ บำบัดอาการตามวิธีหัตถเวชกรรม
 ฝึกปฎิบัติ และเก็บระสบการณ์,
-เตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

4.นวดน้ำมันหอมระเหย
รายละเอียดการสอน:  
-ทฤษฎีโครงสร้างร่างกาย , ประวัติและความรู้ทั่วไปของศาสตร์นวดน้ำมัน
-การเตรียมความพร้อมก่อนนวด, การซักประวัติลูกค้า
-ความรู้เรื่องน้ำมันหอมระเหย, ทฤษฎีธาตุเจ้าเรือน
-ประโยชน์  ข้อห้าม ข้อควร  ระวังในการนวดน้ำมันหอมระเหย
-จริยธรรมและมารยาท, การพัฒนาบุคลิกภาพเชิงบวก,
 เทคนิคการให้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจกับลูกค้า
-ท่าการนวดพื้นฐานต่างๆ , ฝึกปฎิบัติ และเก็บประสบการณ์

5.นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า
รายละเอียดการสอน:  
-ทฤษฎีโครงสร้างร่างกาย , ประวัติและความรู้ทั่วไปของศาสตร์นวดฝ่าเท้า
-การเตรียมความพร้อมก่อนนวด, การซักประวัติลูกค้า
-ประโยชน์  ข้อห้าม ข้อควร  ระวังในการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า
-จริยธรรมและมารยาท, การพัฒนาบุคลิกภาพเชิงบวก,
 เทคนิคการให้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจกับลูกค้า
-ท่าการนวดพื้นฐานต่างๆ , ฝึกปฎิบัติ และเก็บประสบการณ์

6.นวดประคบสตรีหลังคลอด  
รายละเอียดการสอน:  
-ทฤษฎีโครงสร้างร่างกาย, ประวัติและความรู้ทั่วไปของศาสตร์
นวดประคบสตรีหลังคลอด
-การเตรียมความพร้อมก่อนนวด, การซักประวัติลูกค้า
-ความรู้เรื่องสมุนไพรที่ใช้ประคบและอบ
 ความรู้เรื่องทับหม้อเกลือ, นั่งถ่าน, เข้ากระโจม, นึ่งท้องยุบ
-ประโยชน์  ข้อห้าม ข้อควร  ระวังในการนวดประคบ
-จริยธรรมและมารยาท, การพัฒนาบุคลิกภาพเชิงบวก,
 เทคนิคการให้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจกับลูกค้า
- ฝึกปฎิบัติ และเก็บประสบการณ์

7.นวดหน้า + ทรีตเม้นท์
รายละเอียดการสอน:  
-ทฤษฎีโครงสร้างผิว, การวิเคราะห์ผิวหน้า
-ความรู้ในการทำความสะอาดผิว, บำรุงผิว, ถนอมดูแลผิว
-ความรู้ในการใช้ผลิตภัณฑ์ และสมุนไพรในการดูแลผิว
-การเตรียมความพร้อมก่อนนวด, การซักประวัติลูกค้า
-ประโยชน์  ข้อห้าม ข้อควร  ระวังในการนวดหน้า
-จริยธรรมและมารยาท, การพัฒนาบุคลิกภาพเชิงบวก,
 เทคนิคการให้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจกับลูกค้า
-ท่าการนวดพื้นฐานต่างๆ, กดจุดผ่อนคลายบนใบหน้า
-ฝึกปฎิบัติ และเก็บประสบการณ์

8.สมุนไพรในสปา
รายละเอียดการสอน:  
-ความรู้ชนิดของสมุนไพร ,  สมุนไพรที่ใช้ในการ ขัด พอก อบ แช่
โภชนบำบัด , สรรพคุณต่างๆ  ประโยชน์ ข้อห้าม ข้อควรระวัง

9.สปาครบวงจร  
รายละเอียดการสอน:  
-เช่นเดียวกับหลักสูตร 2,4,5
 เพิ่มเติม ท่านวดสวีดิช, ท่านวดสลิมมิ่ง, สปาทรีตเม้นท์

10.สปาสำหรับเจ้าของธุรกิจ                  
รายละเอียดการสอน:  
-เช่นเดียวกับหลักสูตร 2,4,5,7,8
เพิ่มเติม ท่านวดสวีดิช, ท่านวดสลิมมิ่ง , สปาทรีตเม้นท์,  ความรู้กฎกระทรวงต่างๆ ,
ความรู้ในการทำกิจการ เริ่มต้นธุรกิจ,  การเขียนแผนธุรกิจ, การบริหารจัดการร้าน  
( ด้านผลิตภัณฑ์ และงานบริการ / บุคลากร / ประชาสัมพันธ์ และการตลาด ฯลฯ )
ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Spa Owner & Spa Manager ทั้งหมด  

เอกสารในการสมัครเรียน
1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
2.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 5 ใบ (แต่งกายสุภาพมีปกเสื้อ)

สถานที่เรียน (ติดต่อลงทะเบียน / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม)
สมาคมแพทย์แผนไทย ศูนย์ฝึกสาขาบางกอกใหญ่ และ
พลอยมาลี มาสสาจ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
{ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ธนบุรี)}
61/35 ถ.จรัญสนิทวงศ์ , แขวงวัดท่าพระ , เขตบางกอกใหญ่,  กรุงเทพ ฯ 10600    
(ใกล้พาณิชย์ธน/วัดท่าพระ)
        โทร. 085 915 5665,   083 242 9516,  084 128 0621
         E-mail:  ploymalee@hotmail.com
         www. training-thaimassage.com
มีรถเมล์ผ่านหลายสาย   146, 42, 68, 80, 108, 81, 91, 57, 157, ปอ509, ปอ510, ปอ.542  และอื่นๆ

สมัครเรียน, เลือกวันเรียน  กรุณาจองเรียนล่วงหน้า  เพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนเอง ผู้สอนดูแลได้ทั่วถึง จึงเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

เรามีเทคนิคในการสอนที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และเข้าใจได้ง่าย  เป็นเร็ว ถูกต้อง  แม่นยำ  มีคุณภาพ รับรองผลการอบรม หางานได้ง่าย พร้อมทั้งแนะนำงานให้ทำ

+ + +ร่วมกันแสดงความคิดเห็น + + +

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
แสดงความคิดเห็น *
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
กรอกข้อมูลส่วนตัว
ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กรอกข้อมูลที่นี่
โดย *
อีเมล์
สมัครสมาชิก คลิกที่นี่
- ใส่สีพื้นได้
- ได้นามแฝงประจำบอร์ด ไม่ซ้ำใคร
- อัพโหลดไฟล์ได้
สมาชิกกรอกข้อมูลที่นี่ ระบบจะดึงข้อมูลส่วนอื่นๆ มาให้โดยอัตโนมัติ
แนบไฟล์
แทรกรูปภาพได้ไม่เกิน 500 K, ไฟล์อื่นๆ (.zip, .swf) ไม่เกิน 0 K
รูปภาพต้องเป็น *.jpg หรือ *.gif เท่านั้น
ชื่อล็อกอิน *
รหัสผ่าน *