บัตรห้องพักเกาะช้าง
ก้อย
22 พ.ย. 2550
บัตรห้องพักโรงแรม Banpu Koh Chang (Trat) พร้อมอาหารเช้า 2 คน 2 คืน ราคา 1000 บาท จ่ายเพิ่มเวลาไปพักอีก 1,999 บาท ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดต่อเนื่อง ติดต่อ 089-121-1222  ก้อย