รับสอนภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น
คุณริน
25 พ.ย. 2550
Get Smart & Brighten Up Your Brain รับสอนภาษาอังกฤษ ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงวัยทำงาน ทั้งเดี่ยวและกลุ่มย่อย แล้วแต่สะดวก เหมาะสำหร้บผุ้เรียนทุกระดับที่ต้องการ เรียนเสริมอังกฤษ ไม่เข้าใจ มีปัญหา ปรึกษาได้ สามารถซักถามได้ เข้าใจง่าย เป็นกันเอง ปูพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา เรียนรู้คำศัพท์ หลักไวยากรณ์ การอ่าน เน้นย้ำ เพื่อปรับปรุง แก้ไข ในจุดที่อ่อน มีเอกสารการเรียนแจก และสอนให้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน เนิ้อหาในการเรียนเกี่ยวกับทักษะการพูด การอ่าน การฟัง และการเขียน > Learning contents are included with speaking, listening, reading, writing,grammar, entrance, toefl, and many kinds of tests are included, etc.และอื่นอื่น ( และยังรับสอน คอร์ส TOEIC โดยเฉพาะอีก สำหรับผู้ที่สนใจที่จะทำคะแนนเพิ่มเติม เพื่อให้ได้คะแนน 600 up เพื่อใช้ในการยื่นสมัครงานต่างต่างได้ ) ระดับที่รับสอนผุ้เรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงวัยทำงาน หรือผู้เรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนอินเตอร์ หรือ bilingual school หรือวิชาภาษาอังกฤษที่เรียนอยู่ ก็สามารถเรียนได้ เหมาะสำหรับกวดเข้ม เพื่อเตรียมสอบ เป็นคอร์สเรียนเก่ง คอร์สเพิ่มเกรด ในการสอบภาษาอังกฤษ รับสอนทั้งเดี่ยวส่วนตัว หรือสอนเป็นกลุ่มเล็ก เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจ ตามแต่สะดวกทุกเมื่อ > # วันเวลาที่เรียนแล้วแต่ผู้เรียนเป็นผู้กำหนด " สอนเน้นความเข้าใจของผู้เรียน " เรียน17 ชม เพียง 5900 รับสอนเป็นรายบุคคล ( one by one ) โดยเฉพาะ " หรือเรียนเป็นกลุ่มย่อย จะได้รับส่วนลดพิเศษ ติดต่อ คุณริน 081-3484200 email: lin2869@hotmail.com " English is alive " " The key to succeed in learning any language is to know how to use." จำนวนจำกัด! ติดต่อด่วน ! # สถานที่เรียนรับสอนแถว บางรัก อนุสาวรีย์ชัย อ่อนนุช สีลม รามคำแหง ซีคอน สยาม จุฟา หัวหมาก บางกะปิ หรือแถว BTS ต่างต่าง หรืออื่นอื่น ตามแต่ตกลง แล้วแต่สะดวก ตกลงกันได้ นัดวันเวลาเริ่มเรียนได้เลย!!!!!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(เพิ่มเติม)" นอกจากนี้ยังรับสอนภาษาจีนกลางและภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน สามารถเรียนได้ และ สามารถเริ่มเรียนได้ทันที รับสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง วัยทำงาน ทั่วไป ไม่จำกัด และเริ่มเรียนได้ทันที สามารถเลือกวันเวลาเรียนได้
# Subject:( Introduction to Chinese for beginner and Introduction to Japanese for beginner.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Nothing hard, if we try # ไม่มีอะไรยาก ถ้าเราพยายาม

#Where there is a will, there is a way # ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยุ่ที่นั่น
# Never put off something that you can do it today. # อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง

##โอกาสดีดีของชีวิต มาเคาะประตูเรา ไม่กี่ครั้ง##
## การเรียนรู้ ในสิ่งที่เราไม่รู้ มักจะทำให้เราเก่งขึ้น โดยเราไม่รุ้ตัว ##

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทางตัน = a dead end
- We took the first turning after the church, but the road was unfortunately a dead end that only led to a field.

สายตรง = hotline
- Throughout the entire crisis there was a hot line between the two heads of state.

เรื่องหมู ๆ = a piece of cake
- After the gang had successfully broken into three banks, it was a piece of cake to break into a few private houses

ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น = Turn a blind eye to something
- The boss knows that we often waste time chatting,but she just turn a blind eye to it.

ทำเป็นไม่ได้ยิน = Turn a deaf ear to something
- I told Daeng to stop parking his car in front of our drive, but she just turns a deaf ear to it.

วันแล้ววันเล่า = day after day
- School's very boring this term. We do the same things day after day.

คนรุ่นใหม่ = new blood
- This company has been run in the same way for over twenty years. What it needs is some new blood.

เผชิญหน้าเข้าหากัน = face to face
- The atmosphere was tense when the two rival leaders came face to face.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำศัพท์คุณสมบัติที่ดีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
* good personel = มีบุคลิกดี *good human relation = มีมนุษยสัมพันธ์ดี
*good communication = มีการสื่อสารที่ดี *good operation = มีการจัดการที่ดี
*good cooperation = มีการประสานงานที่ดี *good decision = มีการตัดสินใจที่ดี
*self-confident = มีความมั่นใจในตัวเอง *self-control = สามารถควบคุมตัวเองได้
*dexterous = มีความคล่องตัว *enduring = มีความอดทน
*enthusiasm = มีความกระตือรือร้น *loyalty = มีความจงรักภักดี
*initiative = มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ *attitude = มีทัศนคติที่ดี
*active = มีความกระตือรือร้น * adaptable = ปรับตัวได้* efficient = มีประสิทธิภาพ
* flexible = มีความยืดหยุ่น * hardworking = ขยันขันแข็ง * humorous = มีความตลกขบขัน
* polite = มีความสุภาพ * positive thinking = มีความคิดทางด้านบวก*
*reliable = ไว้ใจได้ *responsibility = มีความรับผิดชอบ
*secretive = เก็บความลับได้ *friendly = มีความเป็นมิตร
_________________________________________________________________
ภาษิตแห่งความสำเร็จ
# Every mistake is an opportunity to learn something new.
ความผิดพลาดทุกครั้งคือ โอกาสที่จะได้เรียนรุ้สิ่งใหม่ใหม่

# The best way to conquer your enemies is to make them your friends.
วิธีพิชิตศัตรูที่ดีที่สุด ก็คือการผูกมิตรกับเขา

# Love is the key that will open even the hardest heart.
ความรักเป็นกุญแจที่ไขได้ แม้แต่จิตใจแข็งกระด้างที่สุด

# Love cannot be measured, bought, or sold. For it to be valued at all, it must be given freely.
ความรักไม่มีหน่วยวัด ไม่อาจซื้อขาย เพราะความรัก จะมีค่าก็ต่อเมื่อ มอบให้จากใจ

# If you have experienced the dark, you can better appreciate the light.
ถ้าคุณเคยตกอยู่ในความมืด คุณก็เห็นคุณค่า ความสว่างมากยิ่งขึ้น

# Walk a mile in others' shoes before you say no to their request for a new pair.
เอาใจเขามาใส่ใจเรา ก่อนที่จะปฏิเสธคำขอของเขา

# A smile on your face will do wonders for your appearance. It will give you youthfulness and optimism that beauty treatments or counseling sessions never could.
รอยยิ้มบนใบหน้าส่งผลวิเศษสุดต่อรูปลักษณะ จะช่วยให้ดูอ่อนวัย และเบิกบาน ซึ่งการเสริมความงาม และคำปรึกษาใดใด เทียบไม่ติดเลย

#When you learn a foreign language, you should learn the words in everyday currency first.
เมื่อคุณเรียนภาษาต่างประเทศ คุณควรจะเรียน คำที่ใช้ทั่วไป ในชีวิตประจำวันก่อน