สำนักกฎหมาย ฐานนิติ : รับว่าความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดี ฟ้องคดี ต่อสู้คดี ทวงหนี้ เร่งรัดหนี้ ตามหนี้ สืบทรัพย์ บังคับคดี ฟ้องหย่า คดีแรงงาน คดีมรดก คดีครอบครัว คดีที่ดิน คดีมรดก คดีล้มละลาย คดีเวนคืน แปลเอกสาร รับรองเอกสาร
สำนักกฎหมาย ฐานนิติ
26 พ.ย. 2550
สำนักกฎหมาย ฐานนิติ
www.thanniti.com

ฐานนิติคือ สำนักกฎหมาย ฐานนิติ และ บริษัท ฐานนิติ จำกัด เปิดดำเนินกิจการโดยทนายความ และ
นักกฎหมายวิชาชีพ จากหลากหลายสถาบันมากว่า 10 ปี   รับดำเนินงานด้านกฎหมายทุกประเภท อาทิ
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร  
รับว่าความ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีอื่นๆ ทุกประเภท
รับทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้ สืบทรัพย์ บังคับคดี
รับว่าความ คดีแรงาน ค่าจ้าง เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าทดแทน ค่าเสียหาย  
ให้คำปรึกษาปัญหาคดีแรงงานฟรี
รับว่าความ คดีเช็ค เช็ค  ทั้งคดีแพ่ง อาญา
รับว่าความ คดีมรดก จัดการมรดก แบ่งมรดก มรดก ที่ดิน เวนคืน อุทธรณ์เวนคืน
รับว่าความ คดีครอบครัว หย่า ฟ้องหย่า สินสมรส อำนาจการปกครองบุตร ค่าอุปการะเลี้ยงดู
รับว่าความ คดีละเมิด ค่าเสียหาย ประมาท ถูกรถชน เหตุอันเกิดจากรถยนต์ ขอรับเงินประกันภัย
รับแปลเอกสาร  รับรองเอกสาร โดย ทนายความ โนตารี่  พับพลิค รับปรึกษากฎหมาย
เกี่ยวกับธุรกิจการลงทุนชาวต่างชาติ, work permit, visa, จดทะเบียนสมรสชาวต่างชาติรับจดทะเบียน บริษัท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอใบอนุญาต
รับเขียนอุทธรณ์ ฎีกา รับแก้อุทธรณ์ ฎีกา ขอพิจารณาคดีใหม่ เพิกถอนการขายทอดตลาด ขอกันส่วน ขอรับชำระหนี้
ขอเฉลี่ยทรัพย์ ขัดทรัพย์

อัตราค่าบริการ รับทวงหนี้ เร่งรัดหนี้ ตามหนี้ สืบทรัพย์ และบังคับคดี

1.รับทวงหนี้ รับเร่งรัดหนี้ รับตามหนี้ (ยังไม่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี)
1.1 ผู้ว่าจ้างไม่ประสงค์ออกค่าใช้จ่าย สำนักงานคิดค่าจ้างเหมาร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ผู้ว่าจ้างได้รับชำระจริง
1.2 ผู้ว่าจ้างออกค่าใช้จ่ายเหมาเรื่องละ 5,000 บาท สำนักงานคิดค่าจ้างร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ผู้ว่าจ้าง
ได้รับชำระจริง

2.รับสืบทรัพย์และบังคับคดี (ศาลพิพากษาให้จำเลย/ลูกหนี้ชำระหนี้แล้ว )
2.1 ผู้ว่าจ้างไม่ประสงค์ออกค่าใช้จ่าย สำนักงานคิดค่าจ้างร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ผู้ว่าจ้างได้รับชำระจริง
(ยกเว้นค่าธรรมเนียม กรมบังคับคดี สำนักงานเบิกตามจริงหรือตามใบเสร็จ )
2.2 ผู้ว่าจ้างออกค่าใช้จ่ายเหมาคดีละ 10,000 บาท(รวมค่าธรรมเนียม) สำนักงานคิดค่าจ้างร้อยละ 30
ของจำนวนเงินที่ผู้ว่าจ้างได้รับชำระหนี้จริง

การดำเนินงานทุกขั้นตอนของ สำนักกฎหมาย ฐานนิติ และบริษัท ฐานนิติ จำกัด ปฏิบัติงานโดยทนายความและ
นักกฎหมาย วิชาชีพ ติดต่อโทร.02-9181313,085-811-9595, โทรสาร: 02-918-1312, E-mail: thaicyberlaw@yahoo.com
หรือติดต่อตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.thanniti.com