อาบน้ำแร่นอง ท่องสองประเทศ
JS- ranong
27 พ.ย. 2550
แพคเกจท่องเที่ยวระนอง
3 วัน 2 คืน
แช่น้ำแร่นอง ท่องสองประเทศ (พม่า)
วันแรก
16.45.น. ยินดีต้อนรับสู่เมืองระนอง  ออกเดินทางจากสนามบินระนองเพื่อเข้าชมธรรมชาติ ณ.บ่อน้ำพุ
                        ร้อนรักษะวาริน  นั่งแช่เท้าในน้ำแร่กับบรรยากาศธรรมชาติ สัมผัสชีวิตยามเย็นของชาวระนอง
                        เข้าที่พักของ โรงแรมจันทร์สม ฮอท สปา ระนอง ต้อนรับด้วยเครื่องดื่มเย็นๆ  ผ่อนคลาย
                        กับการแช่น้ำแร่ร้อนธรรมชาติ HOT SPA ในอ่างจากกุซซี่ขนาดใหญ่ แยกชาย-หญิง ด้วย
                        อุณหภูมิ 42 องศา ผ่อนคลายด้วยการนวดเพื่อสุขภาพ อาทิ เช่น นวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า      
                        นวดอโรม่า นวดหินร้อน เมนูอื่นๆ อีกมากมาย
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารอิงธาร ของโรงแรมจันทร์สม ฮอท สปา ระนอง   ด้วยอาหารพื้นเมืองแสนอร่อย และสนุกสนานกับการร้องเพลงคาราโอเกะ หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง  
06.00 น. อาบน้ำแร่ร้อนธรรมชาติเพื่อ เรียกความสดชื่นให้กับร่างกาย
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า อาหารพื้นเมือง ณ ห้องอาหารภูธารา บรรยากาศร่มรื่นริมธารน้ำแร่
08.00 น. พร้อมกันที่ล็อบบี้ของโรงแรมฯ เพื่อเตรียมออกเดินทางไปยังท่าเรือสะพานปลา
09.00 น. เดินทางถึงท่าเรือท่าเรือสะพานปลาระนอง – วิกตอเรียพอยท์ (เกาะสอง)  สัมผัสทัศนียภาพที่  สวยงามทั้งสองฟากฝั่ง  ท่องทะเลอันดามัน  สักการะองค์พระโพธิ์สัตว์กวนอิม ที่ประทับยืนบนตัวมังกร ณ.เกาะสาระนีย์(เกาะผี)  ในอดีตสมเด็จย่า ทรงเคยเสด็จมาประทับแรมชั่วคราว  ถึงท่าเรือ เกาะสอง ท่านสามารถชมความงามพระพุทธไสยยาสน์ขนาดใหญ่โดดเด่นสง่าบนเนินเขา ถึงฝั่งเกาะสองนำท่านเยี่ยมชมอนุสาวรีย์บุเรงนอง กษัตริย์ลือนามของพม่า เดินทางสู่วัดปิตอเอ (เจดีย์ชเวดากอง จำลอง )  สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่  สักการะพระนอนขนาดใหญ่และชมเจดีย์สถาปัตยกรรมของพม่า  นำท่านสู่ตลาดเกาะสองหรือเรียกว่า ซุปเปอร์มาเก็ตสัมผัสวิถีชีวิตของชาวพม่า ชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เช่น พลอย เครื่องหวาย เครื่องเขินพม่า เครื่องประดับที่ทำจากเปลือกหอยและงาช้าง  
12.00 น. ถึงท่าเรือระนอง - รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านอาหารคุ้นลิ้น  หรือร้านอาหารในระดับเดียวกัน  

13.30 น. เดินทางไป จวนเจ้าเมืองระนอง  ชมประวัติศาสตร์เมืองระนอง   หลังจากนั้นเยี่ยมชมพระราชวังรัตนรังสรร  สถาปัตยกรรมที่สวยงาม จำลองจากที่ประทับแรมซึ่งครั้งหนึ่งสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงเสด็จประภาส  สักการะศาลหลักเมือง และอนุสาวรีย์เจ้าเมืองระนอง (คอซู้เจียง)
16.30 น ชมพระอาทิตย์อัสดงฝั่งทะเลอันดามัน และเยี่ยมชม ท่าเรือระนอง  รับประทานอาหารเย็นในบรรยากาศริมทะเลอันดามัน ที่ร้านอาหารเคียงเล หรือร้านอาหารในระดับเดียวกัน
18.00 น หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัยกลับโรงแรมฯ ผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการอาบน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ ที่ จันทร์สม ฮอท สปา ระนอง
วันที่สาม
06.00 -10.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภูธารา โรงแรมจันทร์สม ฮอท สปา ระนอง
อิสระตามอัธยาศัย  สนุกสนานเต็มอิ่มกับการแช่น้ำแร่ร้อนธรรมชาติสลับการว่ายน้ำในสระน้ำแร่เย็น ในบรรยากาศธรรมชาติ  เพื่อเรียกความสดชื่นให้กับร่างกายยามเช้า
11.00 น.           Check Out ออกจากที่พัก เลือกซื้อของฝากที่ระลึก 3 ก.  กะปิ กาหยู กุ้งแห้ง ของฝากเลื่องชื่อเมืองระนอง หรือเลือกซื้อมุก ผ้าปาเต๊ะ สินค้าพื้นเมืองของระนอง
12.00 น.           รับประทานอาหารเที่ยง ณ.อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว   เดินชมบรรยากาศน้ำตกสวยงาม หรือลงเล่นเพื่อสัมผัสความเย็นของน้ำตกสีเขียว
14.30 น.           ออกเดินทางไปสนามบินจังหวัดระนอง เพื่อขึ้นเที่ยวบิน สายการบินไทยแอร์เอเชีย  FD3174
                        ออกเดินทางเวลา 16.45 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.50 น. โดยสวัสดิภาพ

สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน 2550 – 29 กุมภาพันธ์ 2551
อัตราค่าบริการ
เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ท่านละ  5,999  บาท (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 1,000 บาท)
เด็กอายุตั้งแต่  2-11 ปี ไม่เสริมเตียง ท่านละ 5,499 บาท
วันหยุดนขัตฤกษ์ กรุณาตรวจสอบราคาอีกครั้ง
อัตราค่าบริการนี้รวม
-    ตั๋วเครื่องบินไทยแอร์เอเชีย ไป-กลับ (รวมค่าธรรมเนียมภาษี) กรุงเทพฯ- ระนอง-กรุงเทพฯ
- ห้องพักซูพีเรีย โรงแรม จันทร์สม ฮอท สปา ระนอง   2  คืน , อาหาร  6  มื้อและเครื่องดื่ม  
                 รวมพาหนะรถ  เรือ  รับ-ส่ง สนามบินและตลอดโปรแกรมกิจกรรมท่องเที่ยว (เรือข้ามไปวิกตอเรีย          
                 พอยท์ ค่าผ่านแดน รถนำเที่ยวบนเกาะวิกตอเรียพอยท์)
           -     บริการอาบน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ โรงแรมจันทร์สม ฮอท สปา ระนอง
- ประกันภัยอุบัติเหตุ 100,000 บาท  
หมายเหตุ
         -       ราคานี้ไม่รวมค่าใช้บริการการนวดสปาทุกชนิด
        -      เตรียมรูปถ่าย1นิ้วจำนวน 3 รูปพร้อมสำเนาบัตรประชาชน จำนวน1 ใบ
(โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)