รับพัฒนาโปรแกรม/รับเขียนโปรแกรม ทุกประเภทธุรกิจ
วรรณศิลป์
2 ธ.ค. 2550
<Meta name="keywords"
content="รับพัฒนาโปรแกรมม,รับเขียนโปรแกรม,พัฒนาโปรแกรม,เขียนโปรแกรม,สินค้าคงคลัง,Stock,สต็อกสิน
ค้า,เช่าซื้อ,Leasing,ร้านอาหาร,Restaurant,เช่ายืม,หนังสือ,วีดีโอ,Rent,Produce,Digital
Balance,Gas,Reward Point,ร้านแก๊ส,แลกของรางวัล,รายงานการผลิต">

รับพัฒนาโปรแกรม/รับเขียนโปรแกรมระบบงานทุกประเภทธุรกิจ
-มีประสบการณ์มากกว่า 8 ปี
-รับประกันโปรแกรมใช้งานได้จริง
-ตรงตามความต้องการของลูกค้า
อาทิ
-ระบบงานสินค้าคงคลัง/Stock/สต็อกสินค้า
-ระบบงานเช่าซื้อ/Leasing
-ระบบงานร้านอาหาร/Restaurant
-ระบบงานเช่ายืมหนังสือ/วีดีโอ/Rent
-ระบบงานลูกค้าสัมพันธ์/Customer Relationship Management
-ไฟล์ป้องกันการก๊อบปี้บน Thumb Drive
-ระบบจัดเก็บข้อมูลจากเครื่องชั่งอิเล็กโทรนิค/Digital Balance
-ระบบรายงานการผลิต/Produce
-ระบบจัดการร้านแก๊ส/Gas
-ระบบจัดการแลกของรางวัล/Reward Point

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
คุณวรรณศิลป์ โทร: 0-2900-3329
หรือโทร: 08-6704-7523, 08-9496-0560
หรืออีเมล์: wannasilp59@hotmail.com
เว็บไซด์: http://mwsolution.spaces.live.com/