งานแถลงข่าวการจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ 3
lcom
13 ธ.ค. 2550
- ข่าว -
งานแถลงข่าวการจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
******
รศ. อรุณีประภา หอมเศรษฐี รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย  ให้เกียรติเป็น
ประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย  นายนที  วรรธนะโกวินทร์  กรรมการที่ปรึกษาสมาคมรถเช่าไทย  และ   นางนพมาศ  ชลากรกุล รักษาการนายกสมาคม ฯและคณะกรรมการ ร่วมแถลงข่าว การจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมาคมรถเช่าไทย  ครั้งที่ 3  ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา  ทินัดดามาตุ เพื่อหารายได้ บริจาคเข้า สภากาชาดไทย และ มูลนิธิเมาไม่ขับ ณ ห้องนิลุบล  โรงแรมอโนมา    เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 4  ธันวาคม ศกนี้
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของสมาคมรถเช่าไทย จะจัดให้มีขึ้นในวันศุกร์ที่  7 ธันวาคม  2550 เวลา 14.00 น.  ณ  บีเอสซีโบว์  บริเวณ ชั้น 3 อาคารห้างสรรพสินค้าท๊อป  อาร์ซีเอ ถนน พระราม 9
นายนที  วรรธนะโกวินทร์  กรรมการที่ปรึกษาสมาคมรถเช่าไทย เปิดเผยว่า “สมาคมฯได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์อยู่เป็นนิจ เช่น การจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมาคม รถเช่าไทย ชิงถ้วยประทาน     พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับสิทธิในการครอบครองถ้วยประทานเป็นเวลา 1 ปี  สำหรับปีพุทธศักราช 2550 นี้ ถือเป็นการจัดการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งที่ 3  โดยจะมี อุปนายกสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย คุณดารุณี กฤตบุญญาลัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ   ซึ่งมี ผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 42 ทีมด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก  เพื่อหารายได้บริจาคเข้าองค์กรการกุศล ดังต่อไปนี้ คือ สภากาชาดไทย  และ มูลนิธิเมาไม่ขับ”
นางนพมาศ  ชลากรกุล รักษาการนายกสมาคม ฯ กล่าวเสริมว่า  “สำหรับปีนี้ สมาคมฯได้รับการสนับสนุน จาก องค์กรสมาชิกและองค์กรที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้สนับสนุนรายใหญ่ ได้แก่ บจก. โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) บจก. ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ ผู้สนับสนุนหลักได้แก่ บมจ.แจแปนเร้นท์ (ประเทศไทย)   บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส  บจก.ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น บจก.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) บจก.อีซูซุสยามซิตี้ ผู้สนับสนุนรองได้แก่ บจก.อยุธยา แคปปิตอล ลีส  บจก.เชลล์ ออโต้เซิร์ฟ (ประเทศไทย) บจก.ยุโรป-ไทย คาร์เร้นท์   บจก.วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย)   บจก.อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น  บจก.โอริกซ์ ออโต้ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)  บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย  บมจ.แอกซ่าประกันภัย  บมจ. ทิพยประกันภัย  บจก.ฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย)  บจก.โตโยต้าวรจักรยนต์  บจก.โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด”
สมาคมรถเช่าไทย ประกอบด้วย องค์กรสมาชิก ที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงที่ดำเนินธุรกิจรถเช่า แบบเช่าขับเอง และมีพนักงานขับรถ ทั้งแบบระยะสั้นและยาว จำนวน 24 องค์กร ก่อตั้งขึ้นเป็นเวลา 8 ปีเศษ   โดยจดทะเบียนขึ้นเมื่อวันที่  31 กรกฎาคม พุทธศักราช 2542 ตามใบอนุญาตเลขที่ 347/2542 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาปรับปรุงงานบริการรถเช่าให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการหรือนักลงทุนต่างประเทศ   มุ่งเน้น ให้สมาชิกมีกฎระเบียบและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างองค์กรสมาชิกและผู้ใช้บริการ   โดยดำเนินนโยบายต่างๆให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจกับภาครัฐหรือเอกชน  พร้อมทั้ง ส่งเสริมกิจการต่างๆเพื่อสังคม ที่เกี่ยวกับธุรกิจรถเช่า เช่น การสร้างงานและพัฒนาคุณภาพแรงงานแก่พนักงานขับรถ  ส่งเสริมโครงการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการบนท้องถนน   ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์อื่นๆอีกด้วย
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: บริษัท แอลคอม จำกัด  โทร.02-375-2674, 02-375-0127-8  โทรสาร 02-375-2670 www.lcom.co.th  
กรรมการผู้จัดการ: ลักขณา จำปา (ที่ปรึกษา/ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ)  084-1111 208 E-mail: lucky@lcom.co.th
สื่อมวลชนสัมพันธ์: นิภาพร  ดวงกุลสา 089 772-6997 nipaporn_lcom@yahoo.co.th/มาลี  จิระเรืองฤทธิ์  085-118-7424  maleeple@hotmail.com