รับพิมพ์งาน ทั้งไทยและอังกฤษ
kan
16 ธ.ค. 2550
รับพิมพ์งาน ทั้งไทยและอังกฤษ
พิมพ์อย่างเดียวแผ่นละ 6 บาท   100 แผ่นขึ้นไป แผ่นละ 5 บาท
ถ้าปริ้นเพิ่มแผ่นละ 5 บาท
รับส่งงานทั้งทาง email  และทางไปรษณีย์
รับงานทั้งด่วนและไม่ด่วนทั่วประเทศ
รับจัดเก็บข้อมูลลงแผ่น CD  แผ่นล่ะ 15 บาท
สนใจติดต่อ  กันต์ 081-357-8446    หรือ  kan_poppy@hotmail.com