จดโดเมน  275  บาท/ปี  ฝากโฮส 10  GB เพียง    1,000 บาท/เดือน  reseller host, reseller ...
optimizeserver.
21 ธ.ค. 2550

Domain Reseller 50  โดเมน  เหมาจ่ายเพียง   13,750 บาท เท่านั้น  ( โดเมน ละ  275 บาท )
          10   โดเมน  เหมาจ่ายเพียง     3,200 บาท ( โดเมนละ  320 บาท )

จดชื่อโดเมน .com, .net, .org  เพียง  375  บาท/ปี  .co.th, .ac.th, .go.th  ราคา 1,748 บาท/ 2 ปี


Windows Server 2003
  จำนวนพื้นที่ Web Space 1,000 MB จำนวน Data Transfer  100 GB ราคา  1,824  บาท/ปี

Window Server 2003/ Reseller
  จำนวนพื้นที่ Web Space   10,000 MB จำนวนโดเมนที่แชร์พื้นที่ได้ (จำนวนลูกค้า)   ไม่จำกัดโดเมน
  Data Transfer (Traffic)   ไม่จำกัด   Email Account (Pop3, Web-based)   200 ชื่อ
  จำนวนฐานข้อมูล SQL Server (MSDE 2000)   30 ตัว จำนวนฐานข้อมูล MySQL 4.1x    30 ตัว
  ราคา  1,000  บาท/เดือน

Linux Server (Redhat Fedora 7)      
  จำนวนพื้นที่ Web Space 1,000 MB  จำนวน Data Transfer   100 GB  ราคา  1,596  บาท/ปี  

Linux Server (Redhat Fedora 7)/ Reseller
  จำนวนพื้นที่ Web Space   10,000 MB  จำนวนโดเมนที่แชร์พื้นที่ได้ (จำนวนลูกค้า)   ไม่จำกัดโดเมน
  Data Transfer (Traffic)   ไม่จำกัด  Email Account (Pop3, Web-based)   200 ชื่อ
  จำนวนฐานข้อมูล MySQL 30 ตัว   ราคา  1,000  บาท/เดือน
     

ติดต่อสอบถาม
Boss Corporation (Thailand) Co.,Ltd.
โทร. (02) 538-9821 , (02) 538-1825
Website:  http://www.optimizeserver.com