ปุ๋ยตราภูเขาทองผสมกรดซิลิคอน+อินทรีย์ชีวภาพ ผลิตโดย บ.ฟุกเทียนกรุ๊ป รับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ สนใจติดต่อ...
ทวีเกียรติ
23 ธ.ค. 2550
สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ บริษัท ทวีผลเกษตรธรรมชาติ จำกัด
โทร. 081-9354335, 081-6228499 คุณทวีเกียรติ (ผู้จัดการฝ่ายขาย)
โทร. (034) 824563-4  E-MAIL : twpagri@hotmail.com

สินค้าเกษตรคุณภาพ ปุ๋ยตราภูเขาทอง (ผลิตโดย บ.ฟุกเทียนกรุ๊ป จำกัด)
เหมาะสำหรับ พืชไร่ พืชสวน ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชทุกชนิด
ปุ๋ยเคมีตราภูเขาทองทุกสูตร ผสมกรดซิลิคอนและอินทรีย์ชีวภาพ ซึ่งต่างจากปุ๋ยเคมีทั่วๆไปที่มีเพียงแต่ปุ๋ยเคมีล้วนๆ ซึ่งกรดซิลิคอนและอินทรีย์ชีวภาพนั้นทำหน้าที่ในการปรับปรุงดินและเป็นสารอาหารใบรุงพืช ทำให้ดินร่วนซุย ดินฟู ดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุสารอาหาร คุณประโยชน์ทั้งสองอย่างที่ได้จากปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน+อินทรีย์ชีวภาพ คือ พืชได้แร่ธาตุอาหารหลักและอาหารเสริมจากปุ๋ยเคมีและอินทรีย์ชีวภาพ+กรดซิลิคอน ช่วยในการปรับปรุงดินและช่วยเพิ่มผลิต และเพิ่มความต้านทานโรคและแมลง ลดการใช้เคมี ทำให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายและละต้นทุนการผลิตได้เป็นจำนวนมากทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

ลักษณะของกรดซิลิคอนสามารถละลายน้ำได้ พืชสามารถดูดขึ้นไปพร้อมกับการดูดน้ำ ต่อมาน้ำระเหยออกทางผิวพืชแต่ซิลิคอนไม่ระเหย จึงสะสมที่ผิวพืช เมื่อมากเข้าก็กลายเป็นผลึกควอร์ทซ์ โอปอล หรือเปลี่ยนเป็นซิลิเกต ซึ่งทำให้ผิวพืชแข็งแกร่ง ต้านทานต่อเพลี้ย หนอน รา ไร ไส้เดือนฝอยดีขึ้น
กรดซิลิคอน เป็นกรดซึ่งเกิดตามธรรมชาติสามารถพบได้จาก ดินในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง  ป่าตามธรรมชาติ กรดตัวนี้เมื่อพืชนำมาใช้แล้วจะหมดไปตามธรรมชาติ ไม่สามารถสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนเพื่อตอบสนองความต้องการของพืชได้ทัน จึงต้องใส่กรดซิลิคอนผสมลงในปุ๋ย เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้เพียงพอต่อความต้องการ เราจึงนำกรดซิลิคอนผสมกับปุ๋ยเคมีตราภูเขาทองทุกสูตร
คุณประโยชน์ที่ได้รับจาก กรดซิลิคอน
ช่วยป้องกันโรคพืช แมลงศัตรูพืช ต้านทานต่อเพลี้ย หนอน รา ไร ไส้เดือนฝอยดีขึ้น รักษาหน้าดินให้อุดมสมบูรณ์เหมือนป่าที่อุดมสมบูรณ์และที่สำคัญช่วยเพิ่มผลผลิต และรสชาติที่ดีขึ้น

แร่ธาตุกรดซิลิคอน (H4SiO4)ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ ดังนี้
กรดซิลอคน (H4SiO4)       กำมะถัน(S)     แมกนีเซียมออกไซด์(MGO)  แมกนีเซียมคาร์บอเนต(MgCo3)
แคลเซียมออกไซด์(CaO)      แคลเซียมคาร์บอเนต(CaCo2)       โปแตสเซียมคาร์บอเนต(K2Co2)
โซเดียมคาร์บอเนต(Na2Co2)     ยิปซั่ม(CaSo4)

ผลที่เกษตรของเราได้รับหลังจากใช้ปุ๋ยเคมี + กรดซิลิคอน ตราภูเขาทอง
1. ทำให้ผลผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้นถึง 1 เท่าตัว
2. ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น เหมือนเปิดป่าใหม่
3. คุณภาพผลผลิตและรสชาติดีขึ้น
4. ป้องกันโรคและแมลงได้อย่างดี ไม่มีแมลงมารบกวน
5. สามารถป้องกันโรคเน่าได้อย่างดี
6. ทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก (ลดการใช้ยาและปุ๋ยลงได้มาก)

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ บริษัท ทวีผลเกษตรธรรมชาติ จำกัด
โทร. 081-9354335, 081-6228499 คุณทวีเกียรติ (ผู้จัดการฝ่ายขาย)
โทร. (034) 824563-4
E-MAIL : twpagri@hotmail.com