งานมุทิตาจิตอาจารย์ชฏิล นักดนตรี
chana_codo

2 ม.ค. 2551
ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าและปัจจุบันของชมรมดนตรีไทย
วิทยาลัยฝึกหัดครู บางแสน/มศว บางแสน /ม.บูรพา
ร่วมงานมุทิตาจิต
อาจารย์ชฏิล นักดนตรี
วันที่ 26 – 27 มกราคม 2551
เวลา 18.00 น เป็นต้นไป
ณ อาคารกิจกรรม
มหาวิทยาลัยบูรพา
สอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์
081 8302696 ชนะ เป้ากำแหง (หนึ่ง)
081 9277577 จิรกาญจน์ สงวนพวก (อิ่ม)