-ขายถูก PSP Slim สีดำ ,สีขาว  เพิ่งซื้อมา อุปกรณ์ครบ สภาพดีมาก เมม2 GB ติดกันรอยแล้ว มีเกมเต็มเมม  ไม่มีเวลาเล่น ขาย 7500 บาท โทร 089-0550207 เอ
a
3 ม.ค. 2551
-ขายถูก PSP Slim สีดำ ,สีขาว  เพิ่งซื้อมา อุปกรณ์ครบ สภาพดีมาก เมม2 GB ติดกันรอยแล้ว มีเกมเต็มเมม  ไม่มีเวลาเล่น ขาย 7500 บาท โทร 089-0550207 เอ