พระเครื่องหลวงพ่อฤาษีลิงดำ  วัดท่าซุง
ธรรมวัฒน์
3 ม.ค. 2551
มีพระเครื่องหลวงพ่อให้ท่านบูชาทุกรุ่น
รับประกันพระแท้ทุกองค์
รับเช่า  แลกเปลี่ยน  จัดหา
ทุกรุ่น ทุกพิมพ์
 โทรศัพท์  :  087-5391258
                    087-5381258
                    086-8079963