รับบริจาคของเล่นให้เยาวชนที่ไม่มีของเล่นในชนบท
ศุภเสฏฐ์
17 ก.ย. 2549
โครงการการรับบริจาคของเล่นให้เยาวชนที่ไม่มีของเล่นในกรุงเทพและชนบท
****************************************************************************************
1. ของเล่นที่ท่านทิ้งและไม่ใช้แล้วในบ้านท่าน  ที่ชำรุดและเสียหาย
2.สามารถบริจาคให้กับกลุ่มเยาวชนที่ขาดแคลนของเล่นในชนบทที่มีความต้องการ
3. โดยสามารถมอบให้กับเยาวชนในการเข้าร่วมกิจกรรมได้  ด้วยตนเอง
4. ของเล่นที่ท่านทิ้งไว้ไม่ใช้ที่เป็นของเล่นแต่มีความสำคัญของเยาวชนท่านในอนาคต
5.ท่านสามารถระบุชื่อท่านไว้ให้กับเยาวชนได้รับทราบ
 *******************************************************************************************
ติดต่อ  ว่าที่ร.ต.ศุภเสฏฐ์    รวีภัคพงศ์    กิจกรรมช่วยเหลือสังคมและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสจำนวนมากรอคอยอยู่...ความดีที่ท่านสร้างนี้
จะเล็กน้อย...โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน...ขอให้ผลบุญนี้ส่งให้กลับท่านและครอบครัวมากกว่า...ในทางที่ดีตลอดไป
กราบขอบพระคุณแทนเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในของเล่นทั้งหลายในครั้งนี้
chpu@thaimail.com  โทร 04-1433354  
***************************************************************************************************