เบอร์สวยราคาพิเศษลดสูงสุด 70 % 0 8 7 - 4 4 44 7 7 7 ... 8 0 0 - 7 0 0 - 8 0 0 ... 8 0 0 -7 0 0 - 5 0 0 ... 0 0 7 8 - 0 0 7 8 ... 0 0 75 - 0 0 7 5
bo1623
4 ม.ค. 2551
เบอร์สวยราคาพิเศษ CLEARANCE SALE เบอร์สวยปรับราคาใหม่ถูกกว่าเดิม ลดสูงสุด 70 %

VIP

0 8 7 - 4 4 4 4 7 7 7 ......9 9 0 0 0.-....ผลรวม ( 52 = 7 ) เลข 2 ตัวแท้ Four + ตอง

GSM / 1 - 2 - call

0 - 8 0 0 - 7 0 0 - 8 0 0...3 5 0 0 0.-....ผลรวม ( 23 = 5 )

0 - 8 0 0 - 7 0 0 - 5 0 0...2 5 0 0 0.-....ผลรวม ( 20 = 2 )

0 8 - 0 0 7 8 - 0 0 7 8.....2 5 0 0 0.-....ผลรวม ( 38 = 2 )

0 8 - 0 0 7 5 - 0 0 7 5.....1 5 0 0 0.-....ผลรวม ( 32 = 5 )

0 8 - 4 4 4 8 - 4 0 0 0.....1 0 0 0 0.-....ผลรวม ( 32 = 5 ) ...ลดเหลือ 5 0 0 0.-

0 8 - 4 4 4 8 - 3 0 0 0........8 0 0 0.-....ผลรวม ( 31 = 4 ) ...ลดเหลือ 4 0 0 0.-

0 8 - 4 4 4 9 - 7 0 0 0........7 0 0 0.-....ผลรวม ( 36 = 9 ) ...ลดเหลือ 3 5 0 0.-

เบอร์ ร้อย พัน

0 8 4 - 9 0 0 - 1 0 0 0 .....2 5 0 0 0.- ....ผลรวม ( 22 = 4 )

0 8 4 - 9 0 0 - 2 0 0 0 .....2 2 0 0 0.- ....ผลรวม ( 23 = 5 )

0 8 4 - 9 0 0 - 3 0 0 0 .....2 2 0 0 0.- ....ผลรวม ( 24 = 6 )

0 8 4 - 9 0 0 - 4 0 0 0 .....2 2 0 0 0.- ....ผลรวม ( 25 = 7 )

0 8 4 - 9 0 0 - 5 0 0 0 .....3 0 0 0 0.- ....ผลรวม ( 26 = 8 )

0 8 4 - 9 0 0 - 6 0 0 0 .....2 5 0 0 0.- ....ผลรวม ( 27 = 9 )

0 8 4 - 9 0 0 - 7 0 0 0 .....2 5 0 0 0.- ....ผลรวม ( 28 = 1 )

กลุ่มเบอร์ SALE 70% OFF ลดจริงไม่มีหลอกครับ

DTAC / DPROMPT

0 8 - 9 6 6 9 - 2 9 9 2 ........5 0 0 0.- ....ผลรวม ( 60 = 6 ) ...ลดเหลือ 1 5 0 0.-

0 8 - 9 6 6 9 - 5 0 0 5 ........4 0 0 0.- ....ผลรวม ( 48 = 3 ) ...ลดเหลือ 1 2 0 0.-

0 8 - 5 1 1 5 - 3 5 5 3 ........4 0 0 0.- ....ผลรวม ( 38 = 2 ) ...ลดเหลือ 1 2 0 0.-

เบอร์ชุดราคาพิเศษ .... ขายให้ถูกๆครับ

1 - 2 - call

0 8 6 - 0 8 8 - 1 0 0 0..........3 5 0 0.-....ผลรวม ( 31 = 4 ) ...ลดเหลือ 1 5 0 0.-

0 8 6 - 0 8 8 - 2 0 0 0..........3 5 0 0.-....ผลรวม ( 32 = 5 ) ...ลดเหลือ 1 5 0 0.-

0 8 6 - 0 8 8 - 3 0 0 0..........3 5 0 0.-....ผลรวม ( 33 = 6 ) ...ลดเหลือ 1 5 0 0.-

0 8 6 - 0 8 8 - 4 0 0 0..........3 5 0 0.-....ผลรวม ( 34 = 7 ) ...ลดเหลือ 1 5 0 0.-

0 8 6 - 0 8 8 - 5 0 0 0..........3 9 0 0.-....ผลรวม ( 35 = 8 ) ...ลดเหลือ 1 9 0 0.-

0 8 6 - 0 8 8 - 7 0 0 0..........3 5 0 0.-....ผลรวม ( 37 = 1 ) ...ลดเหลือ 1 5 0 0.-

0 8 6 - 0 8 8 - 9 0 0 0..........3 9 0 0.-....ผลรวม ( 38 = 2 ) ...ลดเหลือ 1 9 0 0.-

ขายยกชุดราคา 2 0 0 0 0.- ...ลดเหลือ 7 5 0 0.-

เบอร์สวยราคาถูก

1 - 2 - call

2 0 0 บาท ทุกเบอร์ครับ

2 เบอร์ 3 0 0 บาท

0 8 - 0 1 - 1 0 - 6 0 - 1 0

0 8 - 0 1 - 1 0 - 6 0 - 3 0

0 8 5 - 4 4 4 2 3 0 5

0 8 5 - 4 4 4 2 3 0 9

0 8 5 - 4 4 4 2 3 2 7

0 8 5 - 4 4 4 2 3 6 2

0 8 5 - 4 4 4 2 4 0 6

0 8 5 - 4 4 4 2 4 0 7

0 8 5 - 4 4 4 2 4 3 0

0 8 5 - 4 4 4 2 4 3 7

0 8 5 - 4 4 4 2 4 5 1

0 8 5 - 4 4 4 2 4 7 1

0 8 5 - 4 4 4 2 6 0 5

0 8 5 - 4 4 4 2 6 0 7

0 8 5 - 4 4 4 2 6 1 0

0 8 5 - 4 4 4 2 6 1 3

0 8 5 - 4 4 4 2 6 1 4

0 8 5 - 4 4 4 2 6 1 9

0 8 5 - 4 4 4 2 6 4 1

0 8 5 - 4 4 4 2 6 4 2

...............................................................................................................................

1 - 2 - call

2 5 0 บาท ทุกเบอร์ครับ

2 เบอร์ 4 0 0 บาท

0 8 5 - 4 4 4 0 0 5 3

0 8 5 - 4 4 4 0 0 6 2

0 8 5 - 4 4 4 0 0 7 6

0 8 5 - 4 4 4 0 0 8 3

0 8 5 - 4 4 4 2 2 1 7

0 8 5 - 4 4 4 2 2 5 3

0 8 5 - 4 4 4 2 2 6 3

0 8 5 - 4 4 4 2 4 6 6

0 8 5 - 4 4 4 2 5 0 2

0 8 5 - 4 4 4 2 5 3 0

0 8 5 - 4 4 4 2 5 3 4

...............................................................................................................................

1 - 2 - call

2 5 0 บาท ทุกเบอร์ครับ

2 เบอร์ 3 0 0 บาท

0 8 6 - 0 0 - 2 3 4 - 2 2........................ผลรวม ( 27 = 9 )

0 8 7 - 1 - 2 5 5 - 1 5 5........................ผลรวม ( 39 = 3 )

0 8 6 - 0 0 0 - 2 3 - 9 9........................ผลรวม ( 37 = 1 )

0 8 6 - 0 7 7 0 - 8 9 8..........................ผลรวม ( 53 = 8 )

0 8 - 4 3 4 - 2 2 2 - 8 0........................ผลรวม ( 33 = 6 )

0 8 4 - 5 2 4 4 - 1 6 8 .........................ผลรวม ( 42 = 6 )

...............................................................................................................................

1 - 2 - call

500 บาท ทุกเบอร์ครับ

2 เบอร์ 800 บาท

เบอร์สวยทั่วไป เลขน้อยตัว

0 8 5 - 2 4 2 - 0 0 3 3 ...........7 0 0.- ....ผลรวม ( 27 = 9 ) ...ลดเหลือ 5 0 0.-

0 8 7 - 0 0 - 1 1 - 8 6 8........................ผลรวม ( 39 = 3 )

0 8 7 - 9 - 9 0 9 - 3 8 3........................ผลรวม ( 56 = 2 )

0 8 7 - 9 - 9 0 9 - 4 3 4........................ผลรวม ( 53 = 8 )

0 8 6 - 0 - 6 8 6 - 6 7 6........................ผลรวม ( 53 = 8 )

0 8 - 4 3 2 3 - 7 3 2 3..........................ผลรวม ( 35 = 8 )

0 8 - 7 9 9 0 - 7 9 8 9..........................ผลรวม ( 66 = 3 )

0 8 - 5 2 3 9 - 8 2 3 9..........................ผลรวม ( 49 = 4 )

0 8 7 - 9 9 - 1 1 - 4 7 4........................ผลรวม ( 50 = 5 )

0 8 7 - 0 5 5 5 0 5 9 ...........................ผลรวม ( 44 = 8 )

เบอร์กระจก

0 8 5 - 7 0 3 0 3 0 7 ...........................ผลรวม ( 33 = 6 )

0 8 - 4 5 - 2 4 4 2 - 4 5.......................ผลรวม ( 38 = 2 )

0 8 - 4 5 - 2 4 4 2 - 5 4.......................ผลรวม ( 38 = 2 )

0 8 5 - 2 3 - 9 1 9 - 2 3.......................ผลรวม ( 42 = 6 )

...............................................................................................................................
GSM / 1 - 2 - call

0 8 - 1 1 - 1 0 0 - 1 0 0 ...3 5 0 0 0.- ....ผลรวม ( 12 = 3 )

0 8 - 7 0 - 1 1 1 1 - 7 0 ...1 5 0 0 0.- ....ผลรวม ( 26 = 8 )

0 8 - 7 0 - 5 5 5 5 - 7 0 ...1 8 0 0 0.- ....ผลรวม ( 42 = 6 )

0 8 7 - 1 - 4 4 4 - 0 0 0 ...1 0 0 0 0.- ....ผลรวม ( 28 = 1 ) ...ลดเหลือ 7 5 0 0.-

0 8 - 3 3 0 0 - 2 8 8 8 ........3 5 0 0.- ....ผลรวม ( 40 = 4 )

0 8 - 3 3 0 0 - 6 8 8 8 ........3 5 0 0.- ....ผลรวม ( 44 = 8 )

0 - 8 9 - 8 9 - 8 9 - 0 4 5.....6 5 0 0.-....ผลรวม ( 60 = 6 )

0 8 - 9 8 - 9 8 - 9 8 - 4 1.....9 5 0 0.-....ผลรวม ( 60 = 6 )

0 - 8 0 0 - 5 5 - 6 5 - 7 5....... 6 0 0.-....ผลรวม ( 41 = 5 )

0 8 - 4 3 - 3 4 - 3 4 - 3 2.....2 5 0 0.-....ผลรวม ( 34 = 7 ) ...ลดเหลือ 8 0 0.-

0 8 - 5 - 4 4 - 6 6 - 9 0 0.....1 0 0 0.-....ผลรวม ( 42 = 6 ) ...ลดเหลือ 8 0 0.-

0 8 - 4 - 9 2 2 9 - 8 0 0.......1 0 0 0.-....ผลรวม ( 42 = 6 )

0 8 7 - 0 0 - 9 8 9 - 8 8.......1 0 0 0.-....ผลรวม ( 57 = 3 )

1 - 2 - call

0 8 - 1 7 7 1 - 4 0 0 4.......3 7 5 0.-....ผลรวม ( 32 = 5 )

0 8 - 1 7 7 1 - 4 5 5 4.......3 7 5 0.-....ผลรวม ( 42 = 6 )

0 8 - 1 7 7 1 - 5 9 9 5.......5 0 0 0.-....ผลรวม ( 52 = 7 )

0 8 - 1 7 7 1 - 9 3 3 9.......3 7 5 0.-....ผลรวม ( 48 = 3 )

0 8 - 5 2 2 2 - 0 6 0 6.......5 0 0 0.-....ผลรวม ( 31 = 4 )

0 8 - 9 0 0 9 - 5 3 5 3.......3 7 5 0.-....ผลรวม ( 42 = 6 )

0 8 - 9 8 8 9 - 0 1 0 1.......4 5 0 0.-....ผลรวม ( 44 = 8 )

0 8 - 9 8 9 8 - 3 2 3 2.......7 5 0 0.-....ผลรวม ( 52 = 7 )

0 8 - 9 9 6 6 - 0 1 1 0.......3 0 0 0.-....ผลรวม ( 40 = 4 )

0 8 - 9 9 8 8 - 0 6 0 6.......4 5 0 0.-....ผลรวม ( 54 = 9 )

0 8 - 9 9 9 0 - 4 3 3 4.......3 0 0 0.-....ผลรวม ( 49 = 4 )

0 8 - 9 9 9 0 - 9 7 9 7.......5 0 0 0.-....ผลรวม ( 67 = 4 )

0 8 - 9 9 9 1 - 4 5 4 5.......5 0 0 0.-....ผลรวม ( 54 = 9 )

0 8 - 9 9 9 4 - 1 8 1 8.......5 0 0 0.-....ผลรวม ( 57 = 3 )

0 8 - 9 9 9 4 - 6 5 6 5.......3 7 5 0.-....ผลรวม ( 61 = 7 )

0 8 - 9 9 9 5 - 1 9 1 9.......6 2 5 0.-....ผลรวม ( 60 = 6 )

0 8 - 9 9 9 5 - 2 0 2 0.......5 0 0 0.-....ผลรวม ( 44 = 8 )

0 8 - 9 9 9 6 - 9 4 4 9.......5 5 0 0.-....ผลรวม ( 67 = 4 )

0 8 - 9 9 9 6 - 9 7 7 9.......5 5 0 0.-....ผลรวม ( 73 = 1 )

เลข สิบ สิบ

0 - 8 0 0 - 5 0 - 7 0 - 5 0.....2 5 0 0.-....ผลรวม ( 25 = 7 ) ...ลดเหลือ 1 0 0 0.-

0 - 8 0 0 - 7 0 - 4 0 - 1 0.....1 0 0 0.-....ผลรวม ( 20 = 2 )

0 8 - 7 0 - 9 0 - 9 0 - 5 0.....9 0 0.-.......ผลรวม ( 38 = 2 )

0 8 - 9 0 - 6 0 - 1 0 - 3 0.....7 0 0.-.......ผลรวม ( 27 = 9 )

0 8 - 9 0 - 1 0 - 3 0 - 7 0.....7 0 0.-.......ผลรวม ( 28 = 1 )

0 8 - 9 0 - 1 0 - 3 0 - 8 0.....7 0 0.-.......ผลรวม ( 29 = 2 )

เลข 2 หลัก

0 8 4 - 8 7 7 - 8 7 7 7.........8 0 0 0.- ....ผลรวม ( 63 = 9 )

0 8 4 - 8 - 8 1 8 - 1 1 1.......4 0 0 0.- ....ผลรวม ( 40 = 4 )

0 8 4 - 7 - 7 2 7 - 2 2 2.......3 5 0 0.- ....ผลรวม ( 41 = 5 )

0 8 4 - 7 - 7 3 7 - 3 3 3.......3 5 0 0.- ....ผลรวม ( 45 = 9 )

0 8 5 - 4 - 4 6 4 - 6 6 6.......3 5 0 0.- ....ผลรวม ( 49 = 4 )

0 8 4 - 9 2 2 9 - 2 9 9.........3 5 0 0.- ....ผลรวม ( 54 = 9 )

เบอร์ 3 คู่

0 8 9 - 8 8 - 5 5 - 6 - 3 3 .....1 0 0 0.-....ผลรวม ( 55 = 1 ) ...ลดเหลือ 5 0 0 .-

เบอร์ 3 คู่ หน้า

0 8 - 0 0 - 6 6 - 8 8 - 9 5 .....1 5 0 0.-....ผลรวม ( 50 = 5 ) ...เก้าหน้า

0 8 - 0 0 - 5 5 - 3 3 - 0 8 .....1 5 0 0.-....ผลรวม ( 32 = 5 ) ...ลดเหลือ 1 0 0 0 .-

0 8 - 0 0 - 5 5 - 3 3 - 5 0 ........9 0 0.-....ผลรวม ( 29 = 2 ) ...ลดเหลือ 5 0 0 .-

0 8 - 0 0 - 5 5 - 6 6 - 0 5.........9 0 0.-....ผลรวม ( 35 = 8 ) ...ลดเหลือ 5 0 0 .-

0 8 - 0 0 - 7 7 - 4 4 - 9 6.........9 0 0.-....ผลรวม ( 45 = 9 ) ...ลดเหลือ 5 0 0 .-

0 8 - 0 0 - 7 7 - 9 9 - 6 4.........9 0 0.-....ผลรวม ( 50 = 5 ) ...ลดเหลือ 5 0 0 .-

0 8 - 0 0 - 8 8 - 1 1 - 0 3.........9 0 0.-....ผลรวม ( 29 = 2 ) ...ลดเหลือ 5 0 0 .-

0 8 - 0 0 - 8 8 - 1 1 - 7 6.........9 0 0.-....ผลรวม ( 39 = 3 ) ...ลดเหลือ 5 0 0 .-

เบอร์ 3 คู่ หลัง

0 8 4 - 5 - 4 4 - 2 2 - 9 9 .....1 5 0 0.-....ผลรวม ( 39 = 3 ) ...ลดเหลือ 1 0 0 0.-

0 8 4 - 5 - 4 4 - 6 6 - 8 8 .....1 7 0 0.-....ผลรวม ( 45 = 9 ) ...ลดเหลือ 1 2 0 0.-

พิเศษ : ซื้อเหมาเลข 3 คู่ ทั้งหมด 2 เบอร์ คิดให้ 2 0 0 0.- เท่านั้น

เลขน้อยตัว

0 - 8 0 0 - 5 9 9 - 3 5 5 ..........5 0 0.-....ผลรวม ( 44 = 8 )

0 - 8 0 0 - 5 9 9 - 1 9 9 ..........8 0 0.-....ผลรวม ( 50 = 5 )

0 - 8 4 4 - 5 9 9 - 8 4 4 .......1 5 0 0.-....ผลรวม ( 55 = 1 ) ...ลดเหลือ 8 0 0 .-

0 - 8 7 0 - 6 7 6 - 8 7 0 .......1 0 0 0.-....ผลรวม ( 49 = 4 ) ...ลดเหลือ 5 0 0.-

0 - 8 0 0 - 5 9 9 - 5 8 8........1 5 0 0.-....ผลรวม ( 52 = 7 ) ...ลดเหลือ 8 0 0 .-

0 - 8 4 8 - 8 4 8 - 4 6 4 .......3 5 0 0.-....ผลรวม ( 54 = 9 ) ...ลดเหลือ 2 0 0 0 .- เลข 4,6,8

0 8 - 1 1 3 3 - 3 1 3 8 .........3 5 0 0.-....ผลรวม ( 31 = 4 ) ...ลดเหลือ 2 0 0 0 .- เลข 1,3,8

0 8 - 1 1 3 3 - 3 1 3 2 .........3 0 0 0.-....ผลรวม ( 31 = 4 ) ...ลดเหลือ 1 5 0 0 .-

0 8 4 - 9 0 9 9 9 0 8 ...........2 5 0 0.-....ผลรวม ( 31 = 4 ) ...ลดเหลือ 1 0 0 0 .-

เบอร์กระจก

0 8 6 - 0 5 8 5 8 5 0.............4 5 0 0.-....ผลรวม ( 45 = 9 ) ...ลดเหลือ 2 5 0 0 .-

0 8 0 - 0 5 9 9 9 5 0.............4 5 0 0.-....ผลรวม ( 45 = 9 ) ...ลดเหลือ 2 5 0 0 .-

0 8 0 - 0 5 8 8 8 5 0.............4 5 0 0.-....ผลรวม ( 42 = 6 ) ...ลดเหลือ 2 5 0 0 .-

พิเศษ ซื้อ 0 8 0 - 0 5 8 8 8 5 0 + 0 8 0 - 0 5 9 9 9 5 0 คิดให้ 4 5 0 0.- เท่านั้น

0 8 - 4 4 - 3 7 7 3 - 4 4 ........1 5 0 0.-....ผลรวม ( 44 = 8 ) ...ลดเหลือ 1 0 0 0 .-

0 8 - 9 0 - 3 6 3 6 - 0 9 ........1 5 0 0.-....ผลรวม ( 44 = 8 ) ...ลดเหลือ 1 0 0 0 .-

0 8 - 4 9 - 0 8 - 0 8 - 4 9 ......1 0 0 0.-....ผลรวม ( 50 = 5 ) ...ลดเหลือ 8 0 0 .-

0 8 9 - 0 5 - 4 4 4 - 5 0 ........1 0 0 0.-....ผลรวม ( 39 = 3 ) ...ลดเหลือ 8 0 0 .-

0 8 7 - 9 9 - 6 2 6 - 9 9.........1 5 0 0.-....ผลรวม ( 65 = 2 ) ...ลดเหลือ 1 0 0 0 .-

เบอร์ซ้ำ 2 ชุดหลัง

0 8 1 - 2 - 9 7 6 - 9 7 6 ...........9 0 0.-....ผลรวม ( 55 = 1 ) ...ลดเหลือ 5 0 0 .-

0 8 4 - 3 - 5 7 9 - 5 7 9 ........1 5 0 0.-....ผลรวม ( 57 = 3 ) ...ลดเหลือ 1 0 0 0 .-

0 8 - 9 9 - 9 6 5 - 9 6 5 ........1 0 0 0.-....ผลรวม ( 66 = 3 ) ...ลดเหลือ 8 0 0 .-

0 8 7 - 0 - 4 8 4 - 4 8 4 ........1 5 0 0.-....ผลรวม ( 47 = 2 ) ...ลดเหลือ 1 0 0 0 .-

0 - 8 0 0 - 8 4 8 - 8 4 8 ........3 0 0 0.-....ผลรวม ( 48 = 3 )

0 - 8 0 0 - 8 7 9 - 8 7 9 ........3 0 0 0.-....ผลรวม ( 56 = 2 )

0 - 8 0 0 - 7 6 5 - 7 6 5 ........1 5 0 0.-....ผลรวม ( 48 = 3 )

0 - 8 0 0 - 8 3 5 - 8 3 5.........1 5 0 0.-....ผลรวม ( 40 = 4 ) ...ลดเหลือ 1 0 0 0 .-

เบอร์คู่รัก

0 - 8 0 0 - 5 3 8 - 5 3 8.........................ผลรวม ( 40 = 4 )

0 - 8 7 0 - 5 3 8 - 5 3 8.........................ผลรวม ( 47 = 2 ) ราคาคู่ละ 3 5 0 0 .-


...............................................................................................................................


DTAC / DPROMPT

0 8 7 - 4 4 4 4 7 7 7 ......9 9 0 0 0.-....ผลรวม ( 52 = 7 ) เลข 2 ตัวแท้ Four + ตอง

เลขไฟว์หน้า

0 8 7 - 4 4 4 4 4 2 1 .........5 0 0 0.-....ผลรวม ( 38 = 2 )

0 8 7 - 4 4 4 4 4 3 8 .........5 0 0 0.-....ผลรวม ( 46 = 1 )

0 8 7 - 4 4 4 4 4 8 2 .........5 0 0 0.-....ผลรวม ( 45 = 9 )

เลข 2 ชุด เหมาะสำหรับทำนามบัตร

0 8 - 9 6 6 9 - 2 9 9 2 .......5 0 0 0.-....ผลรวม ( 60 = 6 ) ...ลดเหลือ 1 5 0 0.- SALE 70% OFF

0 8 - 9 6 6 9 - 5 0 0 5 .......4 0 0 0.-....ผลรวม ( 48 = 3 ) ...ลดเหลือ 1 2 0 0.- SALE 70% OFF

0 8 - 5 1 1 5 - 3 5 5 3 .......4 0 0 0.-....ผลรวม ( 38 = 2 ) ...ลดเหลือ 1 2 0 0.- SALE 70% OFF

0 8 - 1 6 1 6 - 5 2 5 2 .......5 0 0 0.-....ผลรวม ( 36 = 9 )

0 8 - 9 6 9 6 - 1 7 1 7 .......4 5 0 0.-....ผลรวม ( 54 = 9 ) ...ลดเหลือ 4 0 0 0.-

0 8 - 4 6 4 6 - 5 1 5 1 .......3 5 0 0.-....ผลรวม ( 40 = 4 )

0 8 - 4 6 4 6 - 5 2 5 2 .......3 5 0 0.-....ผลรวม ( 42 = 6 )

0 8 - 4 6 4 6 - 5 3 5 3 .......3 5 0 0.-....ผลรวม ( 44 = 8 )

0 8 - 3 1 3 1 - 8 7 7 7 .......3 5 0 0.-....ผลรวม ( 45 = 9 ) ...ลดเหลือ 1 8 0 0.-

0 8 - 3 1 3 1 - 9 2 2 2 .......3 5 0 0.-....ผลรวม ( 31 = 4 ) ...ลดเหลือ 1 8 0 0.-

เลขคู่ + ตอง + คู่

0 8 6 - 8 8 - 4 4 4 - 7 7 ....5 5 0 0.-....ผลรวม ( 56 = 2 )

...............................................................................................................................

GSM / 1 - 2 - call

0 8 - 7 1 1 1 - 0 3 3 3.......8 0 0 0.-....ผลรวม ( 27 = 9 )

0 8 - 7 1 1 1 - 0 5 5 5.......9 0 0 0.-....ผลรวม ( 33 = 6 )

0 8 - 7 1 1 1 - 4 3 3 3.......8 0 0 0.-....ผลรวม ( 31 = 4 )

0 8 - 7 1 1 1 - 4 5 5 5.......9 0 0 0.-....ผลรวม ( 37 = 1 )

0 8 - 7 1 1 1 - 5 2 2 2.......8 0 0 0.-....ผลรวม ( 29 = 2 )

0 8 - 7 1 1 1 - 5 3 3 3.......8 0 0 0.-....ผลรวม ( 32 = 5 )

0 8 - 7 1 1 1 - 5 4 4 4.......8 0 0 0.-....ผลรวม ( 35 = 8 )

0 8 - 7 1 1 1 - 5 8 8 8....1 0 0 0 0.-....ผลรวม ( 47 = 2 )

0 8 - 7 1 1 1 - 6 3 3 3.......8 0 0 0.-....ผลรวม ( 33 = 6 )

0 8 - 7 1 1 1 - 6 5 5 5.......9 0 0 0.-....ผลรวม ( 39 = 3 )

0 8 - 7 1 1 1 - 8 5 5 5.......9 0 0 0.-....ผลรวม ( 41 = 5 )

0 8 - 7 1 1 1 - 9 4 4 4.......8 0 0 0.-....ผลรวม ( 39 = 3 )

0 8 - 7 1 1 1 - 3 0 0 0....1 9 0 0 0.-....ผลรวม ( 21 = 3 )

0 8 - 7 1 1 1 - 4 0 0 0....1 9 0 0 0.-....ผลรวม ( 22 = 4 )

เบอร์พันราคาพิเศษ

0 8 6 - 0 - 8 5 8 - 0 0 0....3 5 0 0.-....ผลรวม ( 35 = 8 ) ...ลดเหลือ 1 9 0 0.-

สนใจติดต่อ 0 8 - 9 9 6 6 6 6 9 6 ธนพล