< จำหน่าย > จำหน่าย สินค้า ประเภทอลูมิเนียม, ทองเหลือง, ทองแดง, สเตนเลสในลักษณะเป็นแผ่น, ม้วน, แถบ เส้นกลม, เส้นแบน, ฉาก, ลวด, หน้าแปลน, วาวส์, ท่อเหล็ก, อุปกรณ์เกลียวและเชื่อม
THAI HAH SENG LOHAKIJ LTD., PART
6 ม.ค. 2551
< จำหน่าย > อลูมิเนียม อลูมิเนียมเส้น อลูมิเนียมเส้นกลม อลูมิเนียมเส้นสี่เหลี่ยม อลูมิเนียมเส้นฉาก อลูมิเนียมเส้นแบน อลูมิเนียมอัลลอย์ดเส้น อลูมิเนียมอัลลอย์ดแผ่น

< จำหน่าย > ทองเหลือง ทองเหลืองเส้นกลม ทองเหลืองแข็งเส้นกลม ทองเหลืองรีด ทองเหลืองหล่อ ทองเหลืองลายเสือ ทองเหลืองหล่อ ทองเหลืองน้ำมัน ทองเหลืองเส้นสี่เหลี่ยม ทองเหลืองเส้นหกเหลี่ยม เส้นฉาก ทองเหลืองเส้นแบน ทองเหลืองแผ่น ชิมทองเหลือง ท่อทองเหลือง ข้อต่อทองเหลืองต่างๆ  

< จำหน่าย > สแตนเลสเส้น สแตนเลสเส้นกลม สแตนเลสเส้นสี่เหลี่ยม สแตนเลสเส้นหกเหลี่ยม สแตนเลสเส้นฉาก สแตนเลสเส้นแบน สแตนเลสแผ่น สแตนเลสแผ่นเรียบ สแตนเลสแผ่นลายกันลื่น สแตนเลสแผ่นเจาะรู แป๊ปสแตนเลส แป๊ปสแตนเลสเงา แป๊ปสแตนเลสด้าน แป๊ปสแตนเลสด้านมีตะเข็บ แป๊ปสแตนเลสด้านไม่มีตะเข็บ แป๊ปสแตนเลสกลม แป๊ปสแตนเลสสี่เหลี่ยม

< จำหน่าย > ทองแดง ทองแดงเส้น ทองแดงเส้นกลม ทองแดงเส้นสี่เหลี่ยม ทองแดงเส้นแบน ทองแดงแผ่น สปริงทองแดงแผ่น ท่อทองแดง ท่อทองแดงเส้นตรง ท่อทองแดงม้วน อุปกรณ์ทองแดงข้อต่อทองแดงต่างๆ

< จำหน่าย > หน้าแปลน หน้าแปลนสแตนเลส หน้าแปลนเชื่อม สลิปออนน์ หน้าแปนบอด ชิมทองเหลือง ชิมสแตนเลส

< จำหน่าย > วาวส์ ประตูน้ำ โกลป์ บอลวาวล์ เช็ควาวล์ วายสแตนเนอร์ ตะกั่วแผ่น ตะกั่วแท่ง บริสุทธิ์

< จำหน่าย > บู๊ชทองเหลืองลายเสือ ( บูชทองเหลืองลายเสือ ) บู๊ชทองเหลืองน้ำมัน ( บูชทองเหลืองน้ำมัน ) บูชลายเสือ บูชน้ำมัน

สนใจติดต่อ :
THAI HAH SENG LOHAKIJ LTD., PART  

ที่อยู่: 13-15 ซอยเจริญพานิช ถนนเจริญพานิช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
13-15 SOI CHAROEN PHANICH, CHAROEN PHANICH RD, SAMPHANTHAWONG, BANGKOK    
Website:  http://www.ths-lohakij.com
E-Mail:   ths-lohakij@hotmail.com

Tel:   02-234-4604, 02-233-4808, 02-639-1863

Fax:  02-233-4808