วัสดุมุงหลังคา กระเบื้องร่องโบราณล้านนา
jintana

19 ก.ย. 2549
วัสดุมุงหลังคา กระเบื้องร่องโบราณล้านนาแผ่นละ 10.00บาท เป็นกระเบื้องที่ปั้นด้วยปูนซีเมนต์ ความหนาประมาณ 1.5 เซนต์นำหนักต่อแผ่นประมาณ 2.3กิโลกรัมใช่ระยะห่างระแนงประมาณ30เซนต์ติเมตร์ 1 ตรางเมตรใช้กระเบื้องที่16 แผ่น ทำสีได้สองสี 1 .สีธรรมชาติปูน 2 .สีผสมดินแดงธรรมชาติ กำลังการผลิต600แผ่นต่อวัน(เนื่องจากเป็นงานทำด้วยมืออย่างแท้จริงและใช่แรงงานของคนในพื้นที่ จึงเป็นการส่งเสริมธุระกิจในท้องถิ่นและเป็นการอนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่นล้านนาไปในตัว) นายสุจินต์  นางาม 13 หมู่4ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  09-9535719 jin_9321@*.com