รับเหมาก่อสร้างอาคารทุกประเภท
babyaoy

17 ม.ค. 2551
รับเหมาก่อสร้าง
เราคือบริษัท ให้บริการสร้างอาคารครบวงจรในระบบ Turnkey Project Management
ที่ครอบคลุมทุกทุกงาน งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม, โกดังทั่วไป Construction Factory, Warehouse, อาคารพักอาศัย
ออกแบบตามต้องการและขนาดพื้นที่จริง
ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง, ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์ ฯลฯ
ใช้วัสดุที่มีการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
การตรวจสอบการดำเนินงานอย่างมีแบบแผนทุกขั้นตอน
ออกแบบโดยทีมงานวิศวกรที่ชำนาญเฉพาะทาง
ควบคุมการก่อสร้างโดยทีมงานวิศวกรที่ชำนาญเฉพาะทาง
ก่อสร้างเสร็จตรงเวลา
มีเงินทุนหมุนเวียน และมีทุนสำรองจากกองทุนต่างประเทศ รับรองไม่ทิ้งงาน
จัดทำ Cash flow เพื่อให้เจ้าของวางแผนการเงิน อย่างถูกต้อง
ตรวจสอบผลงานได้
www.teethai.com
สนใจสามารถ ติดต่อได้ที่
คุณ วนิดา วงษาลาภ
บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จำกัด
1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิต ดี ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ
โทร 086-884-7784 หรือ 02-915-1241-2

C:\Documents and Settings\Wanda\My Documents\My Pictures\innov.jpg