ขายบัตร Gift Voucher โรงหนังในเครือ Major / EGV
ศศิศศิ

2 ก.พ. 2551
ต้องการขายบัตร Gift Voucher 10 ใบ/เล่ม มูลค่าบนบัตร 1,200 บาท
ขายในราคา 900 บาท/1 เล่ม ใช้ได้ที่ โรงหนังในเครือ Major / EGV
เป็นบัตร Gift Voucher สำหรับที่นั่ง 120 บาท หากดูโรงที่นั่งแพงกว่าสามารถบวกเงินเพิ่มกับบัตรได้ ดูได้ทุกเรื่อง รวมทั้งหนังใหม่ทุกเรื่อง
บัตรมีอายุ 1  ปี
สนใจติดต่อ  คุณศศิ  โทร  087 - 0178196