กล่องผ้าไหม / silk gift box /silk premium box/silk packing box
pook

4 ก.พ. 2551
รับผลิต 100 - 1000 ชิ้น
www.*.com/thaisilk

D:\new pic\n8.jpg
C:\Documents and Settings\Administrator.MICROSOF-EC633E\Desktop\box\GetAttachment5.jpg