ปุ๋ยตราภูเขาทองผสมกรดซิลิคอน+อินทรีย์ชีวภาพ ผลิตโดย บ.ฟุกเทียนกรุ๊ป รับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ สนใจติดต่อ...
wattanavit

19 ก.พ. 2551
ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
 บริษัท ทวีผลเกษตรธรรมชาติ จำกัด 77/60 ม.6 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
 โทร. 081-9354335, 081-6228499  ผู้จัดการฝ่ายขาย (ทวีเกียรติ)
 โทร. 034-824563-4  E-mail: twpagri@hotmail.com
 หากท่านต้องการให้ทางบริษัทติดต่อกลับกรุณาส่ง e-mail เบอร์โทรศัพท์ของท่านมายัง e-mail
 ของทางบริษัทฯ และทางบริษัทจะติดต่อกลับโดยด่วน

สินค้าเกษตรคุณภาพ ปุ๋ยตราภูเขาทอง (ผลิตโดย บ.ฟุกเทียนกรุ๊ป จำกัด)
เหมาะสำหรับ พืชไร่ พืชสวน ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชทุกชนิด
ปุ๋ยเคมีตราภูเขาทอง เป็นปุ๋ยที่มีส่วนผสมพิเศษแตกต่างจากปุ๋ยเคมีทั่วๆไป โดยผสมกรดซิลิคอนและอินทรีย์ชีวภาพ
ซึ่งล้วนแต่มีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชทั้งสิ้น  กรดซิลิคอนได้ถูกค้นพบเมื่อ   พ.ศ. 2390 หรือ
160  ปีก่อน  ในเขตป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์รวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมที่เปิดป่าใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งเป็นแหล่ง
พื้นที่เกษตรกรรมที่ทันสมัยไฮเทคและเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการเกษตรอันดับ 1 ของโลกได้ทำการวิจัยทดลอง เพื่อหา
วิธีเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาผลผลิตตกต่ำในเวลานั้น       และได้ผลสรุปออกมาว่าพืชที่มีความแข็งแรง
สมบูรณ์ให้ผลผลิตที่ดีนั้น ต้องการกรดซิลิคอนในการเจริญเติมโตมากถึง 30%  ใช้ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  โปแตสเซียม
อีกเพียงอย่างละ 20% ธาตุอาหารเสริมอื่นๆอีก 10%  
แต่ในปัจจุบันกรดซิลิคอนและแร่ธาตุอาหารเสริมที่เคยอุดมสมบูรณ์ในผืนดินของเกษตรกรได้หมดไปอย่างรวดเร็วเป็นผลมาจากพื้นที่เกษตรกรรมผ่านการเพาะปลูกมาอย่างยาวนานโดยขาดการปรับปรุงบำรุงดิน      ดินแข็งแน่นหนาทึบ ส่งผลให้ผลผลิตของเกษตรกรตกต่ำ   โดยที่ผ่านมาเกษตรกรยังเข้าใจผิดว่าการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วแต่ในทางกลับกันประเทศที่พัฒนาแล้วกลับให้ความสำคัญกับ กรดซิลิคอนและอินทรีย์ชีวภาพเป็นอับดับต้นๆ   เนื่องจากการทำเกษตรกรรมที่ใช้เพียงแต่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ให้ธาตุอาหารที่เหมาะสมแก่พืช อีกทั้งยังทำลายดิน   ดินมีสภาพเสื่อมโทรม จับตัวแน่น พืชหัวไม่สามารถขยายหัวได้ รากพืชไม่สามารถแผ่ขยายเพื่อหาอาหารได้เต็มที่ จากปัญหาเหล่านี้เกษตกรจึงหันมาให้ความสำคัญกับปุ๋ยที่มีส่วนผสมของกรดซิลิคอนและอินทรีย์ชีวภาพมากขึ้น ซึ่งช่วยทำให้สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารที่จำเป็นแก่พืช โครงสร้างดินร่วนซุย โปร่งฟู ให้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ
ด้วยเทคโนโลยีการผลิตและความก้าวหน้าทางวิชาการ    เราจึงสามารถผลิตกรดซิลิคอนเพื่อผสมลงไปในปุ๋ยเคมี
พร้อมกับอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยให้เกิดประโยชน์สูงสุด    หลังจากที่เกษตรกรในประเทศสหรัฐ-
-อเมริกาได้ใช้ปุ๋ยที่มีส่วนผสมของกรดซิลิคอนแล้วปรากฎว่า ช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรได้ถึง 1 เท่าตัว ช่วยป้องกัน
โรคเน่าโคนเน่าได้เป็นอย่างดี ดินที่แข็งกระด้างกลับมาร่วนซุยและอุดมสมบูรณ์ขึ้นทันที จากความสำเร็จที่เกิดขึ้นประเทศ
ต่างๆในทวีปยุโรป เอเชีย  รวมถึงประเทศที่ทำเกษตรกรรมเป็นหลัก ต่างให้ความในใจในคุณสมบัติพิเศษของกรดซิลิคอน
อย่างมาก จนกลายเป็นว่าเกษตรกรที่จะซื้อปุ๋ยต้องเจาะจงเฉพาะปุ๋ยที่มีส่วนผสมของกรดซิลิคอนเท่านั้น
         ทาง   บริษัท ฟุกเทียนกรุ๊ป  จึงได้นำเข้าเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกร
ในปัจจุบันที่ต้องการลดการใช้ปุ๋ยเคมีให้น้อยลง และเพิ่มการใช้กรดซิลิคอนและอินทรีย์ชีวภาพ มากขึ้นเราจึงนำ
เทคโนโลยีความก้าวหน้าทางเกษตรมาคลุกเคล้าและบรรจุอยู่ใน   “ปุ๋ยตราภูเขาทอง”

แร่ธาตุกรดซิลิคอน (H4SiO4)ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ ดังนี้
กรดซิลอคน (H4SiO4)       กำมะถัน(S)     แมกนีเซียมออกไซด์(MGO)  แมกนีเซียมคาร์บอเนต(MgCo3)
แคลเซียมออกไซด์(CaO)      แคลเซียมคาร์บอเนต(CaCo2)       โปแตสเซียมคาร์บอเนต(K2Co2)
โซเดียมคาร์บอเนต(Na2Co2)     ยิปซั่ม(CaSo4)

ผลที่เกษตรของเราได้รับหลังจากใช้ปุ๋ยเคมี + กรดซิลิคอน ตราภูเขาทอง
1. ทำให้ผลผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้นถึง 1 เท่าตัว
2. ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น เหมือนเปิดป่าใหม่
3. คุณภาพผลผลิตและรสชาติดีขึ้น
4. ป้องกันโรคและแมลงได้อย่างดี ไม่มีแมลงมารบกวน
5. สามารถป้องกันโรคเน่าได้อย่างดี
6. ทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก (ลดการใช้ยาและปุ๋ยลงได้มาก)
ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
 บริษัท ทวีผลเกษตรธรรมชาติ จำกัด  77/60 ม.6 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
 โทร. 081-9354335, 081-6228499  ผู้จัดการฝ่ายขาย (ทวีเกียรติ )
 โทร. 034-824563-4  E-mail: twpagri@hotmail.com
 หากท่านต้องการให้ทางบริษัทติดต่อกลับกรุณาส่ง e-mail เบอร์โทรศัพท์ของท่านมายัง e-mail
 ของทางบริษัทฯ และทางบริษัทจะติดต่อกลับโดยด่วน

                                                                          ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง
                                                                             ปุ๋ยตราภูเขาทอง

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\%-ปุ๋ยตราภูเขาทอง-jpg.jpg