โปรไมท์ 5000 แร่ธาตุรวมชนิดพิเศษเหมาะสำหรับกุ้งกุลาดำ กุ้งขาว กุ้งก้ามกลามสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ…
wattanavit

19 ก.พ. 2551


ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
 บริษัท อาร์.ซี.เอ็ม.แลป จำกัด 77/60 ม.6 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
 โทร. 081-9354335, 081-6228499  ผู้จัดการฝ่ายขาย (ทวีเกียรติ)
 โทร. 034-824563-4  E-mail: twpagri@hotmail.com
 หากท่านต้องการให้ทางบริษัทติดต่อกลับกรุณาส่ง e-mail เบอร์โทรศัพท์ของท่านมายัง e-mail
 ของทางบริษัทฯ และทางบริษัทจะติดต่อกลับโดยด่วน
แร่ธาตุที่จำเป็นต่อกุ้งกุลาดำ และกุ้งแวนาไมร์
ผลิตภัณฑ์ แร่ธาตุโปรวิน 9000 , แร่ธาตุโปรไมท์ 5000 (บรรจุถุงละ 25 กก.)
เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากสหรัฐอเมริกาเป็นแร่ธาตุรวมชนิดพิเศษซึ่งเป็นที่นิยมและยอมรับจากผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วโลก เหมาะสำหรับใช้กับกุ้งทะเลทุกชนิดกุ้งน้ำจืด เช่น กุ้งขาวแวนาไม กุ้งกุลาดำ  กุ้งก้ามกราม ฯลฯ เป็นต้น
ประกอบด้วยธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่กุ้งสามารถนำไปใช้ได้ทันทีมีมากกว่า 20 ชนิด
แร่ธาตุโปรวิน 9000 , แร่ธาตุโปรไมท์ 5000 มีคุณประโยชน์ดังนี้
- ช่วยปรับสภาพพื้นบ่อที่หมดสภาพให้สามารถนำมาเลี้ยงกุ้งได้เหมือนบ่อใหม่
- ช่วยเพิ่มแร่ธาตุในน้ำให้แพลงค์ตอนพืชและ สัตว์หน้าดิน เช่น พวกโรติเฟอร์ ไรแดง หนอนแดง
- เพิ่มอัตราการรอดของลูกกุ้ง
- ปรับสมดุลในตัวกุ้งทำให้กุ้งแข็งแรงเจริญเติบโตเร็ว
- ช่วยให้กุ้งมีภูมิต้านทานโรค
- ช่วยทำให้สีน้ำเขียวคงทนอย่างต่อเนื่อง
- ช่วยเพิ่มออกซิเจนทันทีที่สัมผัสน้ำทุกระดับ พี.เอช. และทุกระดับความเค็ม
- ช่วยเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของแก๊ซพิษในน้ำทุกชนิด เช่น แอมโมเนีย  ไนไตรท์  ให้สลายตัวเร็วขึ้น
- ช่วยควบคุมบัฟเฟอร์ต่างๆ ในน้ำ เช่น ค่า พี.เอช. และอัลคาไลน์นิตี้ให้คงที่
- ช่วยให้กุ้งเปลือกแข็ง เนื้อแน่นตัวไม่หลวมได้น้ำหนัก
อัตราการใช้ และ วิธีการใช้
เตรียมบ่อ    ใช้ในอัตรา 2 ถุงต่อไร่ น้ำลึก 1.20 เมตร โดยหว่านให้ทั่วทั้งบ่อแล้วจึงปล่อยน้ำเข้าบ่อ หลังจากนั้นพักน้ำไว้ 3-5 วันแล้วจึงปล่อยลุกกุ้งจะทำให้กุ้งติดดีมาก
ระหว่างเลี้ยง     ให้ใช้ในอัตรา 1 ถุง ต่อไร่ น้ำลึก 1.20 เมตร โดยผสมน้ำแล้วสาดให้ทั่วบ่อทุกๆ 7 วัน

ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
 บริษัท อาร์.ซี.เอ็ม.แลป จำกัด 77/60 ม.6 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
 โทร. 081-9354335, 081-6228499  ผู้จัดการฝ่ายขาย (ทวีเกียรติ )
 โทร. 034-824563-4  E-mail: twpagri@hotmail.com
 หากท่านต้องการให้ทางบริษัทติดต่อกลับกรุณาส่ง e-mail เบอร์โทรศัพท์ของท่านมายัง e-mail
 ของทางบริษัทฯ และทางบริษัทจะติดต่อกลับโดยด่วน