**ขาย PSP slim สีขาว+MEMORY 4GB แท้ภาพ 100% เครื่อง 1อาทิตย์ อุปกรณ์ครบกล่อง แผ่นกันรอย แบต ที่ชาต   ขาย 8200  ไม่ได้เล่น นัดดูของก่อนได้   ติดต่อ 086-5442680 เอ
a772008

19 ก.พ. 2551
**ขาย PSP slim สีขาว+MEMORY 4GB แท้ภาพ 100% เครื่อง 1อาทิตย์ อุปกรณ์ครบกล่อง แผ่นกันรอย แบต ที่ชาต   ขาย 8200  ไม่ได้เล่น นัดดูของก่อนได้   ติดต่อ 086-5442680 เอ
C:\Documents and Settings\b.AA-1DE73243D36A\My Documents\My Pictures\+slim-white_m.jpg